Tiedotteet

Apollonia / Uutishuone / Tiedotteet / Hammaslääkäriseura Apollonia jakoi yli 200 000 euroa tutkimusapurahoja

Hammaslääkäriseura Apollonia jakoi yli 200 000 euroa tutkimusapurahoja

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Hammaslääketieteen Säätiö, Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto ja yhteistyökumppanit jakoivat 223 000 € tutkimusapurahoja hammaslääketieteellisiin tutkimuksiin. Suurin yksittäinen apuraha myönnettiin lasten ja nuorten suunterveyttä kartoittavaan tutkimusprojektiin.

Apollonian apurahajaossa painotetaan tutkimusuransa alussa olevien tutkijoiden tukemista sekä edistetään tutkimustyön jatkuvuutta. Tavoitteena on tukea monipuolisesti korkeatasoista suomalaista hammaslääketieteen tutkimusta, ja hakemusten tieteellinen taso on keskeinen peruste rahoituspäätöksessä. Tutkimusapurahoja myönnettiin tällä hakukierroksella kaikkiaan 36 tutkijalle ja opiskelijalle. Myöntöprosentti nousi yli 50 prosentin.

Ajantasaista tietoa nuorten suunterveydestä

Suurin yksittäinen tutkimusapuraha 21 500 euron Nuoren tutkijan apuraha myönnettiin tänä vuonna erikoishammaslääkäri Mirja Methuenille (Itä-Suomen yliopisto) väitöstutkimukseen, jossa kartoitetaan nuorten suunterveyttä. Tutkimuksen tavoitteena on saada ajankohtaista tietoa hammaskarieksen ja hampaiden erosiivisen kulumisen esiintyvyydestä ja vaikeusasteesta suomalaisilla nuorilla. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään karieksen ja erosiivisen kulumisen syitä (ravitsemus, käyttäytyminen ja kehon koostumus). Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikön Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimusta (PANIC).

– Tutkimuksesta saadaan kliiniseen työhön ajantasaista ja päivitettyä tietoa suomalaisten nuorten karieksen ja hampaiden erosiivisen kulumisen esiintyvyydestä ja vakavuudesta sekä näihin liittyvistä riskitekijöistä. Tuloksia voidaan hyödyntää ennaltaehkäisyssä ja hoidon suunnittelussa, tiivistää Methuen. 

Hammaskaries ja erosiivinen hampaiden kuluminen näkyvät laajasti hammaslääkärien vastaanotoilla. Molemmat aiheuttavat peruuttamattomia vaurioita hampaisiin, ja edetessään kipua ja esteettisiä haittoja. Virvoitus- ja energiajuomien käyttö on lisääntynyt nuorten keskuudessa, ja sen myötä myös alttius hampaiden reikiintymiselle ja erosiiviselle kulumiselle. Lasten ja nuorten hampaiden varhainen reikiintyminen altistaa reikiintymiselle myös myöhemmällä iällä. Varhainen puuttuminen onkin tärkeää, sillä niin karies kuin erosiivinen kuluminenkin ovat ehkäistävissä olevia sairauksia.

– Lapsuus ja nuoruus ovat herkkiä ikävaiheita, jolloin luodaan perusta aikuisuudelle, myös suunterveyden osalta. Niin ammattilaisille kuin muulle väestölle on tärkeää saada ajantasaista tietoa lasten ja nuorten suunterveydestä ja keinoista, miten siihen voidaan vaikuttaa. Kaikki tutkimustyö, joka edistää lasten ja nuorten kokonaisterveyttä, on tärkeää, korostaa Methuen.

Listan kaikista tutkimusapurahojen saajista löydät täältä (pdf):

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia tukee Hammaslääketieteellistä tutkimusta vuonna 2022 jaettavien tutkimusapurahojen lisäksi myös Apollonian kongressiapurahoilla ja väitöskirja-apurahoilla.

Lisätiedot:

Apollonian asiantuntijahammaslääkäri, HLT, EHL Aija Hietala-Lenkkeri, etunimi.sukunimi@apollonia.fi, p. 0400 477 599

Erikoishammaslääkäri Mirja Methuen, etunimi.sukunimi@uef.fi