Tiedotteet

Apollonia / Uutishuone / Tiedotteet / Päivitetty juurihoidon Käypä hoito -suositus kehottaa hakeutumaan hoitoon ajoissa

Päivitetty juurihoidon Käypä hoito -suositus kehottaa hakeutumaan hoitoon ajoissa

Päivitetty hampaan juurihoidon Käypä hoito -suositus korostaa juurihoidon ehkäisyn tärkeyttä. Jos potilas hakeutuu hammaslääkäriin ajoissa, syvätkin reiät voidaan hoitaa usein ennen juurihoidon tarvetta ja säilyttää hammas elävänä. Kun juurihoitoa tarvitaan, tarjoaa suosituspäivitys entistä enemmän työkaluja kivun hallintaan.

Kahdella kolmasosalla suomalaisista on vähintään yksi juurihoidettu hammas, ja juurihoidon tarvetta joka neljännellä aikuisella. Yleisin syy hampaan ytimen eli pulpan tulehtumiselle on hampaan reikiintyminen. Juurihoidon avulla estetään tulehduksen leviämisen muualle elimistöön. Tutkimusten mukaan suurin osa potilaista valitsee oman hampaan säilyttämisen ja juurihoidon mieluummin kuin hampaan poiston.

Juurihoidossa hampaan tulehtunut ydin poistetaan, juurikanavat puhdistetaan, hammas täytetään juurentäyttömateriaalilla ja sen päälle rakennetaan kruunuosa. Ennen juurihoidon aloitusta arvioidaan, voidaanko juurihoito tehdä potilaalle ja kyseiseen hampaaseen. Hoitopäätökseen vaikuttavat koko suun tilanne ja omahoidon taso sekä potilaan yleisterveys ja hoitomyöntyvyys. Kun jokainen työvaihe on tehty laadukkaasti, juurihoidetut hampaat kestävät yleensä hyvin.

Parhaiten hampaan reikiintymistä ja ytimen tulehtumista voidaan ehkäistä hyvällä kotihoidolla ja säännöllisillä tarkastuksilla. Jos potilas hakeutuu hoitoon ajoissa, on vaikea-asteistenkin reikien ja tulehdusten hoitoon entistä laajempi keinovalikoima. Näillä keinoilla voidaan myös usein välttyä juurihoidolta.

– Uudessa suosituksessa on selkeästi aikaisempaa enemmän hoitokeinoja, joilla pyritään pitämään hammasydin elävänä perinteisen juurihoidon sijaan. Tieto hammasytimen elävänä säilyttämisestä on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen viiden vuoden aikana, ja sitä myötä hoitokäytänteetkin ovat muuttuneet jopa radikaalisti, sanoo Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja, professori Leo Tjäderhane.

Kipua voidaan hallita

Moni liittää juurihoitoon mielikuvan kivusta, ja toimenpide saattaa herättää jopa hoitopelkoa. Kyselytutkimuksen mukaan kipu juurihoidon yhteydessä osoittautui kuitenkin pelättyä vähäisemmäksi, mikä vähensi pelkoa tulevia juurihoitoja kohtaan.

Päivitetyssä suosituksessa on perehdytty entistä laajemmin kivun hallintaan, puudutusaineen valintaan ja puutumisongelmiin.

– Kun perinteiseen juurihoitoon päädytään, on hammas lähes aina hoidettavissa kivuttomasti ja luotettavasti siten, että hampaan poisto voidaan välttää. Juurihoito on paljon mainettaan parempi, muistuttaa Leo Tjäderhane.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian asettama työryhmä on päivittänyt hampaan juurihoidon Käypä hoito -suosituksen tuoreimman tutkimustiedon mukaisesti.

Tutustu päivitettyyn suositukseen

Lisätietoja:

HLT, juurihoidon erikoishammaslääkäri Päivi Siukosaari, paivi.siukosaari (at) helsinki.fi, p. 040 588 3329

Professori, Käypä hoito -työryhmän pj. Leo Tjäderhane, leo.tjaderhane (at) helsinki.fi, p. 050 311 8028

HLT, EHL, Käypä hoito -toimittaja Marja Pöllänen, marja.pollanen (at) duodecim.fi, p. 040 723 5818