Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Väitöskatsaukset

Väitös: Lupaava menetelmä hammashoitomateriaalien saumavuotojen testaukseen

Tämän väitöstutkimuksen tarkoituksena oli kehittää saumavuotoja testaava menetelmä, jota voitaisiin soveltaa hammaslääketieteellisessä materiaalitutkimuksessa. Kehitetyn menetelmän havaittiin olevan toistettavuudeltaan ja havaintotarkkuudeltaan hyvä sekä mittaavan nestemäärän ja paineen muutosten välistä yhteyttä ajan funktiona luotettavasti.

Väitös: Systeeminen tulehdusvaste ja muutokset veren sytokiinipitoisuuksissa ovat yhteydessä suolistosyövän etenemiseen

Väitöstutkimuksen tarkoituksena oli selvittää immuunijärjestelmän solujen ja säätelytekijöiden keskinäisiä yhteyksiä ja niiden merkitystä kolorektaalisyövän diagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa. Tutkimuksessa havaittiin, että systeeminen tulehdusvaste ja muutokset veren sytokiinipitoisuuksissa ovat yhteydessä suolistosyövän etenemiseen.

Väitös: Huuli- ja suulakihalkioihin liittyviä näkökohtia Pohjois-Suomessa

Väitöskirjatyö on retrospektiivinen, Pohjois-Suomessa toteutettu 214 potilaan tutkimus, joka esittelee huuli- ja suulakihalkioihin liittyviä näkökohtia: halkioiden epidemiologiaa, puheenparannusleikkauksen tarvetta, suulaen primaarin sulkuleikkauksen jälkeisten fisteleiden määrää sekä halkiopotilaiden kuulotuloksia.

Väitös: Hampaiston vaihduntavaihe pidentynyt suomalaislapsilla

Väitöstutkimuksessa arvioitiin hampaiston ja purennan kehitystä eri väestöryhmissä. Lisäksi selvitettiin mahdollisia sekulaarisia muutoksia suomalaislasten pysyvien hampaiden puhkeamisessa. Työssä esitetään pysyvien hampaiden puhkeamisaikataulun ohjearvot suomalaislapsille − erikseen tytöille ja pojille.

Väitös: Uusi menetelmä kielisyövän aggressiivisuuden ennustamiseen

Väitöstyössä kehitettiin uusi, käytännön histopatologisessa työssä helposti sovellettava nk. BD-malli, jossa kielisyöpäkasvaimen silmuilevaa kasvutapaa (Budding) ja syvyyttä (Depth) hyödynnetään taudin aggressiivisuuden ennustamiseen ja hoidon suunnitteluun.