Väitöskatsaukset

Apollonia / Väitöskatsaukset / Väitös: Kasvaimen alainen sidekudos vaikuttaa pään ja kaulan suu- ja ihosyöpien käyttäytymiseen

Väitös: Kasvaimen alainen sidekudos vaikuttaa pään ja kaulan suu- ja ihosyöpien käyttäytymiseen

Väitös: Kasvaimen alainen sidekudos vaikuttaa pään ja kaulan suu- ja ihosyöpien käyttäytymiseen

29.1.2016 klo 16:00

Pään ja kaulan alueella esiintyvät suun limakalvon (SLS) ja ihon (ILS) levyepiteelikarsinoomat ovat peräisin epiteelin keratinosyyteistä. Nämä toisiaan muistuttavat syövät eroavat niin taustatekijöiden kuin ennusteen osalta. SLS:n tärkeimpiä taustatekijöitä ovat alkoholi ja tupakointi. ILS:n taustatekijänä on – varsinkin pään ja kaulan alueella – uv-säteily.

Syöpäsolujen täytyy muuttua invasiivisiksi pystyäkseen leviämään ympäröivään sidekudokseen. Solujen väliset liitokset ja epiteelin alainen tyvikalvo estävät normaalisti solujen liikkeen, ja nämä rakenteet syöpäsolut rikkovat. Syövän invaasion aikana epiteliaaliset transmembraaniproteiinien e-kadheriinin ja syndekaani-1:n ilmentyminen vähenee solukalvolla.

Matriksin metalloproteinaasit (MMP) ovat kudosproteinaaseja, jotka osallistuvat ekstrasellulaarimatriksin hajottamiseen. MMP:t osallistuvat useisiin elimistön toimintoihin ja niillä on myös immunomodulatorinen rooli. Syövissä MMP:llä on invaasiota lisäävä vaikutus. Tollin kaltaiset reseptorit (TLR) kuuluvat luontaiseen immuniteettiin. TLR:t tunnistavat taudinaiheuttajia sekä elimistön omia solutuhoon liittyviä molekyylejä. Syöpäsoluissa esiintyvät TLR:t voivat edesauttaa syövälle suotuisan tulehdusreaktion syntyä.

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli löytää eroja SLS:n ja ILS:n väliltä ja näin löytää syy näiden syöpien erilaiselle kliiniselle kuvalle. Tutkimusaineisto sisälsi 36 SLS-potilasta ja 27 ILS-potilasta. Syövät olivat paikallisia ja halkaisijaltaan alle 4 cm (T1/T2N0M0). Käytimme histologista invaasioriskimallia arvioidaksemme SLS- ja ILS-potilaiden ennustetta. Tutkimme immunohistokemiallisella värjäyksellä seuraavia molekyylejä: E-kadheriini, snail (Snail1), syndekaani (1 ja 2), MMP:t (7, 8 ja 9) TLR:t (4 ja 5). Tutkimme TLR-5:n ligandin flagelliinin vaikutusta suu- ja ihosyöpäsolujen lisääntymiseen, liikkumiseen ja invaasioon.

SLS-potilailla oli pienempi tautispesifinen eloonjäämistodennäköisyys kuin ILS-potilailla. Tautispesifinen eloonjäämistodennäköisyys korreloi SLS:n invaasiosyvyyden kanssa. E-kadheriinin ja syndekaani-1:n määrä oli vähentynyt SLS:n ja ILS:n invasiivisessa rintamassa, mutta kasvaimen sidekudoksessa oli selkeää syndekaani-1-ekspressiota. Metalloproteinaaseista MMP-7 esiintyi enimmäkseen syövän invasiivisessa rintamassa, kun taas MMP-8, ja -9 esiintyivät tuumoria ympäröivässä tulehdussolukossa.

TLR-5:n ligandi flagelliini lisäsi syöpäsolujen lisääntymistä, liikkumista ja invaasiota kaikissa muissa paitsi kaikkein aggressiivisimmassa suusyöpäsolulinjassa.

Hypoteesina ehdotamme, että SLS:n ja ILS:n välinen ero voi johtua MMP-molekyylien kyvystä katkaista syndekaani-1 kasvainsolujen pinnalta. Kasvaimen sidekudoksessa oleva syndekaani-1 lisää tutkimusten mukaan syövän kasvua.

FINDOS-tutkijakoulussa tehty tutkimus toteutettiin Helsingin yliopistollisen sairaalan Pää- ja kaulakeskuksessa sekä suu- ja leukasairauksien sekä patologian osastoissa.

Väitöskirja tarkastettiin 23.10.2015 Helsingin yliopistossa.

Artikkelin tila:
Julkinen
Abdirisak Ahmed Haji Omar
Pääkategoria:
Kainalojutun teksti:

Abdirisak Ahmed Haji Omar
HLL (väit.), LK
abdirisak.ahmed@helsinki.fi

VASTAVÄITTÄJÄ
Tero Soukka, dosentti
Turun yliopisto

KUSTOS
Timo Sorsa, professori
Helsingin yliopisto, Karoliininen Instituutti

ESITARKASTAJAT
Jaana Rautava, dosentti
Turun yliopisto

Jari Kellokoski, dosentti
Itä-Suomen yliopisto

OHJAAJAT
Jaana Hagström, dosentti
Helsingin yliopisto

Timo Sorsa, professori
Helsingin yliopisto, Karoliininen Instituutti

Verkkojulkaisun osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1592-8

Kainalojutun otsikko:
Oral and cutaneous squamous cell carcinomas: differences between tumors and their microenvironments