Väitöskatsaukset

Apollonia / Väitöskatsaukset / Väitös: Probioottien vaikutus suun biofilmeihin laboratorio-olosuhteissa

Väitös: Probioottien vaikutus suun biofilmeihin laboratorio-olosuhteissa

Väitös: Probioottien vaikutus suun biofilmeihin laboratorio-olosuhteissa

30.10.2020 klo 07:00

Tässä tutkimussarjassa selvitettiin terveysvaikutteisten probioottibakteerien vaikutusta suun biofilmiin monissa erilaisissa olosuhteissa käyttäen kokeellista biofilmimallia. Tutkimuksen taustalla olivat havainnot, joiden mukaan probioottibakteerit eivät integroituisi biofilmiin tai vaikuttaisi biofilmin haitallisiin mikrobeihin, kuten streptokokkeihin ja hiivasieniin.

Tutkimuksessa todettiin, että probioottien vaikutus hiivasieneen riippui sienilajista, kasvatusalustan pH:sta sekä olosuhteiden muokkaukseen käytetystä sokerilähteestä. Kaikista tutkituista probioottibakteereista Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) esti tehokkaimmin Candida albicans -sienen kasvua. Seuraavissa kokeissa ilmeni, ettei biofilmiin integroitu probioottinen laktobasilli (tässä tutkimuksessa LGG) aiheuttanut biofilmissä merkittävää pH:n laskua. Tämä voidaan tulkita siten, ettei probiootti vaaranna hammasterveyttä.

Koeasetelmasta riippuen LGG joko edisti tai esti streptokokkien kasvua biofilmissä. Nämä mikrobilajien väliset monimutkaiset, kasvuoloista riippuvaiset vuorovaikutussuhteet on huomioitava, kun pohditaan probioottien käyttökelpoisuutta suu- ja hammassairauksien ehkäisyssä tai hoidossa. Tätä taustaa vasten selvitettiin myös, vaikuttaako probioottien lisääminen biofilmiin siihen, miten tehokkaasti markkinoilla olevat suuvedet torjuvat haitallisia bakteereja. Tulokset osoittivat, ettei probiooteilla ole vaikutusta suuvesien tehoon.

Kokonaisuutena tutkimussarja tuotti uutta tietoa probioottibakteereiden ja erityisesti LGG:n vaikutuksesta suun biofilmeissä. Toisin kuin aikaisemmin on esitetty, ko. bakteerin todettiin integroituvan kasvavaan biofilmiin. Tulokset viittaavat myös siihen, ettei biofilmissä kasvava probiootti vaikuta haitallisesti hammasterveyteen, eikä probioottien käytöllä näytä olevan vaikutusta suuvesien tehoon. Lisäksi probiooteista saattaa tulosten perusteella olla hyötyä suun hiivainfektioiden torjunnassa.

Väitökseen johtaneet tutkimukset tehtiin Helsingin yliopistossa.

Väitöskirja tarkastettiin 18.9.2020 Helsingin yliopistossa.

Artikkelin tila:
Julkinen
Jiang Qingru
Pääkategoria:
Alakategoria:
Kainalojutun teksti:

Jiang Qingru
FM (väit.)

VASTAVÄITTÄJÄ

Atte von Wright, professori
emeritus
Itä-Suomen yliopisto

KUSTOS
Esa Korpi, professori
Helsingin yliopisto

ESITARKASTAJAT
Per Saris, professori
Helsingin yliopisto

Christina Stecksén-Blicks, professori
Umeå Universitet, Uumaja, Ruotsi

OHJAAJAT
Jukka H. Meurman, professori

Riitta Korpela, professori

Iva Stamatova, dr.

Helsingin yliopisto

Verkkojulkaisun osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6476-6

Kainalojutun otsikko:
Probiotics in Oral Health: Interactions between Probiotics and Oral Biofilms