Väitöskatsaukset

Apollonia / Väitöskatsaukset / Väitös: Uusi menetelmä kielisyövän aggressiivisuuden ennustamiseen

Väitös: Uusi menetelmä kielisyövän aggressiivisuuden ennustamiseen

Väitös: Uusi menetelmä kielisyövän aggressiivisuuden ennustamiseen

5.1.2016 klo 16:30
Leipäteksti:

Kielisyöpä on suun alueen yleisin maligniteetti. Ikävakioitu kielisyövän ilmaantuvuus oli Suomessa vuonna 2013 miehillä 1,7:100 000 ja naisilla 0,8:100 000. Monet syövät, mukaan lukien suun levyepiteelikarsinoomat, luokitellaan yleisesti hyväksytyn nk. cTNM-luokituksen mukaan kasvaimen kliinisen koon (T), imu-solmukelöydösten (N) ja metastasoinnin (M) mukaan. Tällä luokituksella ei kuitenkaan pystytä luotettavasti arvioimaan kielen varhaisen vaiheen (cT1-2N0M0) levyepiteelikarsinooman ennustetta.

On olemassa lukuisia tutkimuksia, joissa on pyritty täydentämään cTNM-luokitusta taudin aggressiivisuuden ja potilaan hoitotuloksen ennustettavuuden parantamiseksi tarkastelemalla kielisyöpäkudoksen histologisia piirteitä. Nämä histologiset ”ennustemallit” eivät kuitenkaan ole toimineet tyydyttävästi kielen varhaisen vaiheen levyepiteelikarsinoomien kohdalla.

Nyt tässä kansainvälisessä (Suomi, Brasilia, Yhdysvallat) monikeskustutkimuksessa olemme analysoineet lukuisia histologia piirteitä laajassa varhaisvaiheen kielisyövän potilasaineistossa. Kehitimme työssä uuden, käytännön histopatologisessa työssä helposti sovellettavan nk. BD-mallin, jossa kasvaimen silmuileva kasvutapa (Budding) ja syvyys (Depth) todettiin piirteiksi, jotka parhaiten ennustavat syövän käyttäytymistä ja tautikuolleisuutta.

Tätä BD-menetelmää ehdotamme käytettäväksi kielisyöpäpotilaan hoidon suunnittelussa, jolloin histologisesti runsaasti silmuileva ja syvä kasvain, joka kuitenkin paljain silmin tarkasteltuna vaikuttaa vain pieneltä alkuvaiheen kasvaimelta, tulisi hoitaa samoin kuin laajemmat kielisyövät poistamalla mm. imusolmukkeita kaulalta. BD-menetelmän käyttöä tulee vielä tutkia lisää ennen kuin se mahdollisesti voidaan lisätä kansainvälisiin hoitosuosituksiin.

Suupatologian alaan kuuluva väitöstutkimus tehtiin suun terveystieteen tohtorinkoulutusohjelmassa (FINDOS) Helsingin yliopistoon kuuluvassa Haartman-instituutissa.

Väitöskirja tarkastettiin 2.10.2015 Helsingin yliopistossa.

Artikkelin tila:
Julkinen
Alhadi Almangush
Pääkategoria:
Alakategoria:
Kainalojutun teksti:

Alhadi Almangush
HLL
alhadi.almangush@helsinki.fi

VASTAVÄITTÄJÄ
Samir K. El-Mofty, professori
Washington University School of
Medicine, Yhdysvallat

KUSTOS
Tuula Salo, professori
Helsingin yliopisto

ESITARKASTAJAT
Stina Syrjänen, professori
Turun yliopisto

Katalin Kiss, MD, PhD
Copenhagen University Hospital, Tanska

OHJAAJAT
Tuula Salo, professori
Helsingin yliopisto

Ilmo Leivo, professori
Turun yliopisto ja Haartman-
instituutti, Helsingin yliopisto

Verkkojulkaisun osoite:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1515-7

Kainalojutun otsikko:
Histopathological predictors of early stage oral tongue cancer