Väitöskatsaukset

Apollonia / Väitöskatsaukset / Zirkonia on restauraatiomateriaalina ongelmallinen KKTT-kuvissa

Zirkonia on restauraatiomateriaalina ongelmallinen KKTT-kuvissa

Niina Kuusisto

Kartiokeilatietokonetomografia (KKTT) on keskeinen osa hampaiston ja kasvojen alueen diagnostiikkaa. KKTT-kuvan diagnostiikkaa kuitenkin haittaavat hampaiston ja kasvojen alueen restauraatiomateriaaleista aiheutuvat häiriöt, artefaktat.

KKTT-laitteissa on valmistajien kehittämiä yksilöllisiä algoritmeja, joiden tarkoitus on vähentää tai poistaa artefaktoja. Tutkimustulokset algoritmien toimivuudesta kuitenkin vaihtelevat.

Tässä väitöskirjassa tutkittiin erilaisten hampaiston ja kasvojen alueen restauraatiomateriaalien aiheuttamia artefaktoja KKTT-kuvissa ja artefaktojen aiheuttamia haittoja KKTT-kuvien diagnostiikassa. Tutkimuksissa käytettiin hammasimplantteja ja näiden mallikappaleita, joiden materiaaleina olivat titaani, zirkonia, komposiitti ja kuitulujitteinen komposiitti (FRC). Väitöskirja sisältää kolme kokeellista tutkimusta ja yhden retrospektiivisen tutkimuksen, jossa arvioitiin artefaktojen vaikutusta hammasperäisen sinuiitin diagnostiikkaan nenän sivuonteloiden KKTT-kuvissa.

KKTT-kuvissa zirkonia aiheutti voimakkaita artefaktoja, vaikka artefaktaa poistava algoritmi oli käytössä. Titaani ja komposiitti, joka sisälsi radio-opaakkista materiaalia 68 % tai enemmän, aiheuttivat myös haitallista artefaktaa KKTT-kuvissa, etenkin jos niitä oli useampi vierekkäin. FRC-implantit ja implanttimallit eivät aiheuttaneet artefaktaa KKTT-kuvissa, ja näitä ympäröivä luustruktuuri voitiin arvioida luotettavasti. Retrospektiivisessä tutkimuksessa nenän sivuonteloiden KKTT-kuvissa hammasrestauraatioista aiheutuvat artefaktat häiritsivät hammastulehduksen eli apikaaliparodontiitin, diagnostiikkaa 70 % kuvista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että restauraatiomateriaalit aiheuttavat voimakkuuksiltaan erilaisia artefaktoja KKTT-kuvissa. Etenkin zirkonia on ongelmallinen KKTT-kuvissa. Restauraatioiden materiaalivalintojen seuraukset postoperatiivisissa KKTT-kuvissa on syytä huomioida. Artefaktoja poistavia algoritmeja on kehitettävä, jotta saadaan diagnostisesti mahdollisimman hyvä kuvanlaatu.

Artifacts due to dental and ­maxillofacial restoration ­materials in cone beam computed ­tomography images

NIINA KUUSISTO
suuradiologian EHL

VASTAVÄITTÄJÄ
Michaela Bode, dosentti
Radiologian osasto, OYS
­
KUSTOS
Stina Syrjänen, professori emerita
Turun yliopisto

ESITARKASTAJAT
Reinhilde Jacobs, professori
Department of Imaging and Pathology, OMFS-IMPATH Research Group, Belgium

Jaakko Sarin, dosentti
Lääketieteellinen fysiikka, TAYS

OHJAAJAT
Sisko Huumonen, professori
Itä-Suomen yliopisto

Pekka Vallittu, professori
Turun yliopisto ja TCBC

Stina Syrjänen, professori emerita
Turun yliopisto

Verkkojulkaisun osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9500-4