Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Vuosikatsaus toiminnasta

Apollonia / Yhdistys / Vuosikatsaus toiminnasta

Vuonna 2017 Apollonia juhli 125-vuotista taivaltaan työn merkeissä järjestäen perustehtävänsä mukaisesti täydennyskoulutustapahtumia ja kursseja. Hammaslääketie­teellistä tutkimustyötä tuettiin jakamalla perinteisiä tutkimus- ja matka-apurahoja. Apollonia harjoitti tieteellistä julkaisutoimintaa ja toimi aktiivisesti valtakunnal­lista ja kansainvälistä yhteistyötä tehden.

Juhlavuoden kunniaksi Apollonia teetti juhlamitalin, jota jaettiin vuonna 2017 kaikkiaan 44 kappaletta tieteellisessä työssä ja yhdistystoiminnassa ansioituneille jäsenille sekä tärkeille yhteistyötahoille.

Osana juhlavuoden koulutustoimintaa Apollonia toteutti viisi videovälitteistä kurssia, joilla pyrittiin tavoittamaan samanaikaisesti mahdollisimman laaja joukko jäsenkuntaa. Videon välityksellä kursseja seurasi yhteensä 466 jäsentä. Koulutuksen sisältöä pyritään jatkossakin kehittämään entistä paremmin osaamisen ja sen suunnitelmallisen edistämisen turvaksi.

Maaliskuussa järjestetty Apollonian Juhlasymposium oli yleisömenestys. Finlandia-taloon kokoontui yli 1000 Apollonian jäsentä. Juhlavuosi huipentui jo 79 kerran järjestettyihin Hammaslääkäripäiviin, joille osallistui kolmen päivän aikana kaikkiaan 1972 kävijää ja 86 luennoitsijaa.

Apollonia myönsi vuonna 2017 tutkimusapurahoja hammaslääkäreiden ja hammaslääketie­teen opiskelijoiden tieteelliseen työhön sekä matka- ja väitöskirja-apurahoja yhteensä 253 922,54 euroa. Apollonian strategian mukaisesti pyrittiin erityisesti tukemaan kasvamassa olevaa tutkijasukupolvea. Juhlavuonna jaettiin myös Apollonia palkinto, joka myönnettiin professori Tuula Salolle.

Käypä hoito -työ jatkui vuonna 2017 tiiviissä yhteistyössä Lääkäriseura Duodecimin kanssa. Suositustyön keskiössä oli uuden Hampaiden paikkaushoito -suosituksen teko, joka on tarkoitus julkistaa vuoden 2018 keväällä.

Apollonia osallistui Suomen Hammaslääkärilehden toimittamiseen ja vastasi lehden tieteelli­sen sisällön tuottamisesta.

Apollonia tutustutti hammaslääketieteen opiskelijoita toimintaansa ja tavoitteisiinsa perinteisen opiskelijaohjelman mukaan.

Apollonian toimistossa jatkettiin laajan IT- ja toimistohankeen toteuttamista. Hankkeen tavoitteena on saattaa Apollonian IT-järjestelmä entistä paremmin toimiston työtä ja jäsenkuntaa palvelevaksi. Hanke eteni suunnitellusti ja uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 aikana.

Helsingissä 5. huhtikuuta 2018

Timo Närhi
puheenjohtaja