Tieto taidoksi - suun terveydeksi

alkoholi

Apollonia / alkoholi

Väitös: Vankien suunterveys on huono

Suurin osa vangeista tarvitsee joko ennaltaehkäisevää, korjaavaa tai parodontologista hoitoa. Lisäksi valtaosa vangeista tarvitsee vähintään ennaltaehkäisevää hoitoa purentafysiologisiin ongelmiin sekä hampaiden erosiivisen kulumisen ehkäisemiseksi. Nämä tekijät on syytä huomioida niin yksittäisen vangin hoidossa kuin suunniteltaessa vankien suun terveyspalveluita yleensäkin.

Väitös: Alkoholinkäyttö voi vaikuttaa hampaiden kiinnityskudosten terveyteen

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kevyen tai kohtalaisen alkoholinkäytön ei voida katsoa suurentavan syventyneiden ientaskujen esiintymisen tai ilmaantumisen riskiä. Tuloksista ilmeni kuitenkin myös, että alkoholinkäyttö on yhteydessä huonoon hampaiden kiinnityskudosten kuntoon tietyillä tutkituilla ryhmillä.