Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Suusyövän Käypä hoito -suositus on päivitetty

Suusyövän Käypä hoito -suositus on päivitetty

Suusyövän Käypä hoito -suosituksen päivitys julkaistiin tänään. Suosituksen mukaan jopa 75 % suusyövistä voitaisiin estää tupakoimattomuudella, alkoholinkäytön vähentämisellä ja muuttamalla ravintotottumuksia terveellisemmiksi. Suositus keskittyy nyt aiempaa enemmän perusterveydenhuollon rooliin suusyövän ehkäisyssä ja varhaisessa toteamisessa sekä suusyöpäpotilaan seurantaan syöpähoitojen jälkeen.

Suusyövän tärkein ehkäisykeino on kannustaa väestöä tupakka- ja alkoholituotteiden välttämiseen. Lisäksi suosituksessa nostetaan esille muidenkin vaaratekijöiden, kuten suun kroonisten infektioiden ja huonon suuhygienian roolia suusyövän synnyssä.

Säännölliset kliiniset tutkimukset, varhainen diagnostiikka ja tarvittaessa edustavan koepalan otto antavat potilaalle paremmat mahdollisuudet toipua suusyövästä. Suositukseen onkin lisätty mm. suusyöpävaaraa suurentavien limakalvomuutosten ja tilojen diagnostiikkaa ja hoitoa käsitteleviä osioita. Diagnostiikan tukena on runsaasti uusia kliinisiä valokuvia, uusittu limakalvojen tutkimusvideo sekä taulukko koepalavastausten tulkinnasta ja sen perusteella tarvittavista toimenpiteistä. Koepalan otosta on lisäksi tulossa video syksyllä 2019.

Erikoissairaanhoitoon päivitetty suositus antaa viimeisintä tietoa mm. suusyövän levinneisyyteen liittyvistä kuvantamistutkimuksista. Syöpähoitojen haittavaikutusten hoitoa on myös käsitelty kattavasti, ja suositus nostaa esiin myös vielä melko vähän käytössä olevan, mutta mukosiitin hoidossa tehokkaaksi todetun pienienergiaisen laserin käytön.

Tutustu päivitettyyn suusyövän Käypä hoito -suositukseen