Tieto taidoksi - suun terveydeksi

lasten hammashoito

Korona siirsi oikomishoitojen aloituksia

Ortodontiassa korona näkyi erityisesti hoidon aloitusten siirtymisinä. Vaikutukset käynnissä oleviin hoitoihin olivat suhteellisen pieniä.