Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Hyvä suuhygienia voi estää pienten elinsiirto­potilaiden komplikaatioita

Hyvä suuhygienia voi estää pienten elinsiirto­potilaiden komplikaatioita

Maksasairautta sairastavilla lapsilla esiintyy enemmän kariesta kuin sydän- ja munuaispotilailla, kertoo suomalaistutkimus. Kiilteen kehityshäiriöt olivat myös tavallisia elinsiirtopotilailla. Näiden potilaiden suuhygienia vaatii erityishuomiota läpi aikuisuudenkin.

Tuoreessa tutkimuksessa analysoitiin pediatristen elinsiirtopotilaiden suunterveyttä ennen elinsiirtoa ja vertailtiin tuloksia sydän-, maksa- ja munuaispotilaiden välillä. Keskeinen tutkimushavainto oli, että maksa- ja sydänsairauksia sairastavien lasten reikiintyneiden, puuttuvien ja paikattujen hampaiden yhteenlaskettu määrä (DMFT) oli huomattavasti suurempi kuin munuaissairauksia sairastavilla lapsilla. Maksasairauksia sairastavilla oli korkeimmat DMFT-pisteet, mikä kertoo suuremmasta karieksen esiintyvyydestä. Munuaissiirrot tehtiin keskimäärin nuoremmille lapsille, mikä saattoi vaikuttaa karieksen esiintyvyyteen tässä potilasryhmässä.

Vaikka korkeampi DMFT-pistemäärä viittasi huonompaan suuhygieniaan, kolmen potilasryhmän välillä ei havaittu merkittäviä eroja suuhygieniassa. Tutkimuksen mukaan suuhygienia oli hyvällä tasolla lähes kaikilla elinsiirtopotilailla: reilusti yli 90 prosentilla sydän- ja munuaissiirtopotilaista ja hieman alle 90 prosentilla maksapotilaista. Kaikissa potilasryhmissä esiintyi kiilteen kehityshäiriötä, jotka osaltaan lisäävät kariesriskiä.

Sydän-, maksa- ja munuaispotilailla on usein enemmän suusairauksia kuin terveillä kontrolleilla. Tutkijat muistuttavatkin hyvien suuhygieniarutiinien ja säännöllisten suun terveystarkastusten merkityksestä näillä potilasryhmillä. Hyvästä suunterveydestä huolehtiminen voi myös osaltaan ehkäistä elinsiirron jälkeisiä komplikaatioita ja on tärkeää elinsiirron jälkeisen immuno­suppressiivisen lääkityksen rinnalla.

– Elinsiirteen saaneiden lasten hammashoidossa tulisi kiinnittää erityistä huomiota säännöllisyyteen – myös aikuisuudessa, jotta vältytään infektiokomplikaatioilta. On myös näyttöä siitä, että riski ikenen liikakasvulle on pienempi, jos suuhygienia on hyvää. Tässä säännöllinen hammashoito on avainasemassa, sanoo tutkija Iina Landén.

Tutkimuksessa oli mukana 86 lapsipotilasta, joille tehtiin sydän- (n = 21), maksa- (n = 19) tai munuaissiirto (n = 46) Helsingin Lastensairaalassa vuosina 2014–2018. Tutkituille lapsille oli tehty myös suun tutkimus ennen elinsiirtoa. Tutkimuksessa huomioitiin suuhygienia, kiilteen poikkeavuudet sekä DMFT-indeksi.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 5/2024

Lähde: Landén I, Olander AE, Salmela E, Jahnukainen T, Ruokonen H, Alapulli H, Helenius-Hietala J. Oral findings in paediatric patients with severe heart, liver, and kidney failure prior to organ transplantation. Eur Arch Paediatr Dent 2024: Mar 14. doi: 10.1007/s40368-024-00879-6. Julkaistu verkossa 14.3.2024.