Tieto taidoksi - suun terveydeksi

näyttöön perustuva hammaslääketiede

Apollonia / näyttöön perustuva hammaslääketiede

Valmistuvien hammaslääkärien tiedonhankintataidot puutteellisia

Suomalaisten valmistumisvaiheessa olevien hammaslääkäriopiskelijoiden tiedonhankintastrategioissa ja näyttöön perustuvan hammaslääketieteen perusteiden tuntemuksessa on puutteita, toteavat yliopistonlehtori, dosentti Pentti Nieminen ja professori Jorma Virtanen tuoreessa artikkelissaan.