Tieto taidoksi - suun terveydeksi

priorisointi

Apollonia / priorisointi

Priorisointi on väistämätön hyvä

Miten terveyspalvelujen rajalliset resurssit kohdennetaan oikeudenmukaisesti? Kysymyksessä tiivistyy priorisoinnin tarve ja oikeutus.