Tieto taidoksi - suun terveydeksi

suupatologia

Kielen dysplasia vaatii tarkkaa seurantaa

Suun epiteelidysplasioista jopa 7–10 % kehittyy levyepiteelikarsinoomiksi. Sijainti kielessä ja dysplasian vaikeusaste lisäävät riskiä.