Painotuoretta tiedettä

Apollonia / Painotuoretta tiedettä / Suun punajäkälään liittyviä ­muuttuneita aineenvaihduntareittejä

Suun punajäkälään liittyviä ­muuttuneita aineenvaihduntareittejä

Suun punajäkälä (OLP) on krooninen immuunivälitteinen tulehdussairaus, joka on määritelty suu­syöpävaaraa lisääväksi limakalvomuutokseksi. OLP:n patogeneesi on kiistanalainen, ja sen syntymekanismista on esitetty useita teorioita.

Lukuisissa proteomiikkatutkimuksissa on pyritty löytämään OLP:n biomarkkereita syljestä. Syljen pienimolekyylisten aineenvaihduntatuotteiden esiintymistä OLP-potilailla ei ole kuitenkaan aiemmin tutkittu ydinmagneettisella resonanssispektroskopialla (NMR).

Tutkimuksessa selvitettiin syljen metaboliaprofiilia 15 naispotilaalla, joilla diagnosoitiin oireeton, retikulaarinen OLP. Potilaat eivät saaneet paikallista lääkitystä. Tutkittavilta kerättiin stimuloitua sylkeä, joka analysoitiin NMR:llä. Kontrolliryhmän muodostivat 15 ikä- ja sukupuolivakioitua tutkittavaa. Lisäksi 50 terveen henkilön sylkinäytteet yhdistettiin mittausten standardisointia varten.

Sylkinäytteistä tunnistettiin ja kvantitoitiin 23 metaboliittia. Asetaatin, metyyliamiinin ja pyruvaatin pitoisuudet olivat kohonneet, kun taas tyrosiinipitoisuus oli pienentynyt OLP-potilailla verrattuna verrokkeihin. Metaboliittiyhdistelmän tunnistamiseksi tehtiin monimuuttuja-analyysi (discrimination function analysis = DFA). Analyysin perusteella OLP-potilaiden ja kontrollien ero oli erittäin selvä, kun metyyliamiinia ja tyrosiinia vertailtiin samanaikaisesti biomarkkereina.

Lisääntynyt asetaattipitoisuus syljessä osoittaa, että lyhytketjuiset rasvahappoja (SCFA) tuottavat mikrobit ovat lisääntyneet. Immunomodulaattoreina toimivien SCFA:ien lisääntyminen syljessä korreloi voimakkaasti kroonisen parodontiitin vakavuuteen. Löydös voi kuvata tutkittavilla esiintyvää parodontiittia. Puryvaatti on yleinen glykolyysin lopputuote, ja se osallistuu myös rasvahappojen ja aminohappojen synteesiin. Puryvaatti voi vaikuttaa epigeneettisiin muutoksiin, kun se muodostaa rajapinnan genomin ja solun metabolisen tilan välille. On osoitettu, että amiinit, kuten metyyliaminiini, muuntuvat myrkyllisiksi metaboliiteiksi, kun elintarvikkeista saatu natriumnitraatti on läsnä. LP-potilaiden suuri syljen metyyliamiinipitoisuus voikin johtua ruokavalion ja suun mikrobien aineenvaihdunnan lopputuotteiden yhteisvaikutuksesta.

Tutkimuksessa löydetyt metaboliitit kuvastavat niitä bakteeriaineenvaihdunnan reittejä, jotka aiheuttavat OLP-potilaiden syljen aminohappojen ja orgaanisten happojen muuttuneet pitoisuudet. Syljessä esiintyvät aineenvaihduntatuotteet voivat kuvata OLP:n patologisia ominaisuuksia, ja ne voivat toimia varhaisina biomarkkereina muun muassa suun limakalvon premaligneissa muutoksissa. Toisaalta metaboliittien avulla pystytään löytämään eri sairauksiin liittyviä, muuttuneita suun aineenvaihduntareittejä, joita voidaan hyödyntää muun muassa uusien lääkeaineiden kehityksessä.

Salivary metabolomics in patients with oral lichen planus: a preliminary study based on NMR spectroscopy

Bina Kashyap1, Eelis Hyvärinen1, Igor Laitinen2, Arja M. Kullaa1

1 Suulääketieteen oppiaine, Hammaslääketieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus
2 Oral Hammaslääkärit, Lahti

Clinical Oral Investigations. 2024; ­28: 103. Julkaistu verkossa 18.1.2024
doi: https://doi.org/10.1007/s00784-023-05389-1