Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Apollonia 130 vuotta: Yhdistys on olemassa jäseniä varten

Apollonia 130 vuotta: Yhdistys on olemassa jäseniä varten

Suomen Hammaslääkäriseuran perustamiskokouksessa 16.4.1892 pitämässään puheessa Matti Äyräpää totesi, että seuraa tarvitaan, koska kukaan ei pysty yksin hallitsemaan kaikkia hammaslääketieteen erikoisaloja. Siksi kollegoiden oli syytä kokoontua säännöllisesti jakamaan kokemuksiaan ja tietouttaan.

Nykypäivänä maailma ja Hammaslääkäriseuran toimintaympäristö ovat hyvin toisenlaiset, mutta toiminnan ydinajatus pysyy. Apollonialla on neljä toisiinsa limittyvää perustehtävää: se toimii hammaslääkärien välisenä yhdyssiteenä, järjestää tutkittuun tietoon perustuvaa täydennyskoulutusta, tukee hammaslääketieteellistä tutkimusta sekä välittää tutkimustietoa hammaslääkärikunnalle.

Apolloniaa johtaa hallitus, johon kuuluu 11 jäsentä. Hallitus muun muassa tekee Apollonian toimintaan liittyvät linjapäätökset, valvoo seuran taloutta sekä toimistohenkilökunnan työskentelyä ja hyväksyy uudet jäsenet. Hallitusta johtaa puheenjohtaja, jonka kausi on kaksi- tai kolmevuotinen.

– Puheenjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti toimiston arkityötä johtavan pääsihteerin kanssa, toteaa suu- ja leukakirurgi, emeritusprofessori Pekka Laine. Laine toimi Apollonian puheenjohtajana vuosina 2010–2012.

Yhteistyö on yhdistystoiminnan ydin

Laineen mukaan puheenjohtajuus edellyttää kantajaltaan laajaa näkemystä ja suulääketieteen kokonaishallintaa. Yhtä tärkeitä kuitenkin ovat nöyryys ja yhteistyötaidot.

– Puheenjohtaja on aina vain oman erikoisalansa asiantuntija. Hänen täytyykin osata kuunnella muita hallituksen jäseniä, jotka edustavat muita positioita ja erikoisaloja. Erityisen tärkeää on hallituksen ja koulutustoimikunnan vuoropuhelu.

Apolloniassa hallituksen alaisuudessa toimii kolme toimikuntaa: Apollonian koulutustarjonnan suunnittelusta vastaava koulutustoimikunta, apurahojen jaosta päättävä asiantuntijalautakunta sekä vaaleja valmisteleva toimikunta, joka tekee ehdotukset hallitukseen valittavista jäsenistä.

Lisäksi Laine korostaa Apollonian 12 jaoston merkitystä. Jaostot toimivat hammaslääketieteen eri osa-alueista kiinnostuneiden hammaslääkärien yhdyssiteenä. Jaostot muun muassa järjestävät omia koulutustilaisuuksia ja antavat emo-Apollonialle erikoisalaansa liittyviä lausuntoja.

– Tärkeää on myös Apollonian yhteistyö muiden järjestöjen, muun muassa Duodecimin kanssa. Erinomainen esimerkki tästä on yhteistyö hammaslääketieteen Käypä hoito -suositusten laatimisessa.

Jäsen – kysy ja ole aktiivinen!

Apollonian hallinnossa, koulutustoiminnassa sekä viestintä- ja julkaisutoiminnassa työskentelee tällä hetkellä 12 vakituista ja yksi määräaikainen työntekijä. Toimisto on uuden tilanteen edessä, sillä toimistoa viimeiset 12 vuotta johtanut pääsihteeri Vesa Pohjola siirtyy pois Apollonian palveluksesta, ja uuden pääsihteerin rekrytointi on parhaillaan käynnissä.

Uuden kapteenin ohjauksessakin seuran toimintaa ohjaavat arvot kuitenkin pysyvät. Yksi näistä arvoista on jäsenlähtöisyys. Hallinnollisesti ylintä päätäntävaltaa Apolloniassa käyttävät seuran jäsenkokoukset. Kaikki jäsenet ovatkin tervetulleita kuukausikokouksiin sekä vuosittaisiin vuosi- ja vaalikokoukseen. Kuukausikokouksia järjestetään Apollonian paikallisseurojen alueilla; edellinen pidettiin 19.5. Turussa, ja seuraava on luvassa syyskuussa Savonlinnassa. Kokouksiin voi usein osallistua myös etäyhteydellä.

Myös kokousten välillä voi vaikuttaa: Apollonian toimistohenkilökuntaan voi aina ottaa yhteyttä.

Pekka Laineen mielestä Apollonian jäsenyys on nykyhammaslääkärille ehdottomasti kannattava sijoitus.

– Apollonia on Suomessa ainoa taho, joka järjestää riippumatonta, voittoa tavoittelematonta hammaslääketieteen täydennyskoulutusta. Toinen Apollonian suurista jokavuotisista koulutustapahtumista, Apollonia Symposium, on jäsenille ilmainen.

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 7/2022

Apollonia 130 vuotta -juttusarja kurkistaa seuran toimintaan seitsemän jutun kautta.