Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Krooninen kasvokipu heikentää elämänlaatua

Krooninen kasvokipu heikentää elämänlaatua

Krooninen kasvokipu heikentää elämänlaatua

27.5.2022 klo 08:00

Pitkäaikainen kasvojen alueen kipu vaikuttaa potilaan elämänlaatuun heikentävästi monella elämän osa-alueella. Krooninen orofakiaalinen kipu heikentää kuitenkin vähemmän terveyteen liittyvää elämänlaatua kuin muut krooniset kivut, todetaan tuoreessa poikittaistutkimuksessa.

Orofakiaalisesta kroonisesta kivusta kärsivien potilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu (HRQoL) on heikompi kuin väestöllä keskimäärin ja heikentynyt monella tavalla (esim. uni ja vireys, arkisten askareiden toteuttaminen). Suomalaistutkimuksen tavoitteena oli vertailla orofakiaalisesta kivusta ja muusta kroonisesta kivusta kärsivien potilaiden HRQoL:ää.

Tutkimus oli osa Krooninen kipu ja elämäntavat (KROKIETA) -monikeskustutkimusta, jonka aineisto kerättiin 2013–2016. Tutkimuksessa oli mukana 151 erikoissairaanhoidon kipuklinikoilla hoidettavaa suu- ja kasvokipupotilaista, joita verrattiin 312:een muusta kroonisesta kivusta kärsivään, kipuklinikoilla hoidettavaan potilaaseen. Tutkimuksesta oli suljettu pois syöpäpotilaat. Kivun vaikutusta HRQoL:ään ja potilaan kokemusta elämänlaadustaan mitattiin suomalaisella 15D-elämänlaatukyselyllä sekä kroonisen kivun häiritsevyyden ja hyväksymisen, ahdistuneisuuden, masennuksen ja unen mittareilla. Kipuryhmät vastasivat toisiaan kivun keston, iän, koulutustaustan ja sosioekonomisten tekijöiden suhteen.

Suu- ja kasvokipupotilaiden tulokset olivat 15D-kyselyssä merkitsevästi korkeammat kuin muilla kipupotilailla, mikä viittaa parempaan HRQoL:ään. Vain elämänlaatumittarin syömiseen liittyvässä osa-alueessa kasvokipupotilaat raportoivat huonompia tuloksia, mikä saattaa selittyä kivun anatomisella sijainnilla. Kipuun liittyvien tekijöiden osalta kipuryhmien vastaukset olivat pääsääntöisesti samansuuntaisia, mutta yksilölliset tekijät erottivat selkeästi ryhmät. Kipu näyttäisi rasittavan vähemmän suu- ja kasvokipupotilaita: kasvokipupotilailla esiintyy vähemmän psykososiaalisia haittoja, he hyväksyvät paremmin kipunsa kuin muusta kroonisesta kivusta kärsivät potilaat ja sitoutuvat paremmin terveellisiin elämäntapoihin. Heillä oli myös vähemmän uniongelmia. Muut käytetyt kipumittarit eivät osoittaneet merkitseviä eroja ryhmien välillä.

Tutkimus osoitti samanaikaisesti, että kipu vaikuttaa monin tavoin kaikkien kipupotilaiden elämään ja elämänlaatuun. Osa suu- ja kasvokipupotilaista saattaisi silti selvitä erikoissairaanhoidon ulkopuolisella hoidolla useammin kuin potilaat, jotka kärsivät muun tyyppisestä kroonisesta
kivusta.

– Kasvojen alueen kivusta kärsivien potilaiden hoitoa voitaisiin toteuttaa useammin ja pidemmälle myös perusterveydenhuollossa, jos kivunhoidon osaamista saataisiin laajemmin myös sinne, pohtii dosentti, EHL Johanna Tanner.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 7/2022

Lähde: Tanner J, Teerijoki-Oksa T, Kautiainen H, Vartiainen P, Kalso E, Forssell H. Health-related quality of life in patients with chronic orofacial pain compared with other chronic pain patients. Clin Exp Dent Res 2022. doi: 10.1002/cre2.560. Julkaistu verkossa 28.3.2022.

Artikkelin tila:
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria:
Alakategoria: