Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Apollonia-palkinto myönnettiin väestöterveystutkija Liisa Suomiselle

Apollonia-palkinto myönnettiin väestöterveystutkija Liisa Suomiselle

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian merkittävin palkinto, Apollonia-palkinto on myönnetty tänä vuonna Itä-Suomen yliopiston suun terveydenhuollon professori Liisa Suomiselle. Palkinto on tunnustus pitkästä ja arvostetusta tutkijanurasta erityisesti hammaslääketieteellisten väestötutkimusten parissa. Palkinto luovutettiin Apollonian ja Duodecimin yhteisessä Äyräpää symposiumissa 10.4.2024.

Professori Liisa Suomisen tutkimustyö on keskittynyt laajoihin kansallisiin tutkimuksiin, joissa on selvitetty aikuisten suusairauksien esiintymistä ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä suun terveydenhuollon palvelujen käyttöä väestötasolla. Apollonia-palkinnon perusteluissa Suomisen meriiteiksi nostetaan erityisesti useat laajat kansalliset väestötutkimusprojektit ja korostetaan arvostettua epidemiologista tutkimusuraa. Tutkimustyöllään hän on tuonut esille suunterveyden merkitystä ihmisten hyvinvoinnille ja hammaslääketieteen roolia osana lääketiedettä.

Tutkimustuloksia on hyödynnetty suun terveydenhuollon palvelujen suunnittelussa ja organisoinnissa, näihin liittyvien uudistusten arvioinnissa, tiedolla johtamisen apuna ja myös hoitotyössä muun muassa Käypä hoito -suositusten kautta. 

Terveydenhuollon alaan kuuluva tutkimustyö on jatkunut läpi Suomisen uran. ­

– Kiinnostuin kansanterveystieteestä jo hammaslääketieteen opintojen aikana, ja työskenneltyäni vuoden hammaslääkärinä palasin opiskelemaan terveydenhuollon maisteriksi. Jatko-opintoja ja tutkimustyötä on alusta asti vienyt eteenpäin kysymys: mitä merkitystä kaikella on väestötasolla, kertoo Liisa Suominen.

Suominen valmistui hammaslääketieteen lisensiaatiksi 1987 ja terveydenhuollon maisteriksi painotusalanaan terveydenhuollon hallinto 1994 Helsingin yliopistosta. Hän toimi jo tuolloin projektitutkijana Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa (Stakes). Suominen valmistui terveydenhuollon erikoishammaslääkäriksi 1998 ja hammaslääketieteen tohtoriksi vuonna 2001 Turun yliopistosta. Rinnalla kulkivat työt erikoistutkijana ensin Kansanterveyslaitoksella (KTL) ja sittemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL).

Menestyksekkään tutkijanuransa merkkipaaluksi hän nostaa Terveys 2000 -terveystutkimuksen.

– Terveys 2000 -tutkimus avasi minulle hyvin koko monimuotoisen väestötutkimuskoneiston. Pääsin tekemään sekä tutkimukseen kuuluvaa kliinistä suunterveystutkimusta että analysoimaan laajoja aineistoja. Kiinnostava työ on jatkunut seurantatutkimuksissa – nyt Terve Suomi -tutkimusprojektissa, toteaa Suominen.

Suominen siirtyi yliopistomaailmaan 2009 ja jatkoi tutkimustyötään ensin sosiaalihammaslääketieteen professorina Turun yliopistossa. Vuodesta 2012 hän on toiminut Itä-Suomen yliopiston suun terveydenhuollon professorina ja vuodesta 2014 hammaslääketieteen yksikön johtajana.

– Professorina ja ohjaajana tärkein roolini on mahdollistaa nuorten tutkijoiden työ. Olen saanut olla keräämässä laajoja aineistoja ja nyt haluan mahdollistaa, että aineistojen pariin päästään. On tärkeää, etteivät tietosuojakysymykset ja byrokratia estä tutkimustyötä, korostaa Suominen.

Apollonian hallituksen myöntämää Apollonia-palkintoa (10 000 €) on jaettu vuodesta 1997 ja tänä vuonna palkinto myönnettiin 15. kerran. Suominen on erityisen kiitollinen siitä, että alan merkittävimmällä palkinnolla kunnioitetaan väestötutkimustyötä.

Äyräpää symposiumissa jaetiin myös Duodecimin merkittävin palkinto, Matti Äyräpään palkinto. Äyräpään palkinnon sai kardiovaskulaarilääketieteen professori, asiantuntija Olli Raitakari.

Lämpimät onnittelut!