Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Hammaslääkärilehden vuoden kirjoitus käsittelee ulkomaalaistaustaisten suunterveyttä

Hammaslääkärilehden vuoden kirjoitus käsittelee ulkomaalaistaustaisten suunterveyttä

Hammaslääkärilehden kirjoituspalkinnon on myönnetty Aino-Maija Hepolan, Maijaliisa Erkkolan, Paula Bergmanin, Natalia Skogbergin ja Aura Heimosen artikkelille Elintapojen yhteys suunterveyteen ulkomaalaistaustaisilla. Artikkeli on julkaistu Hammaslääkärilehdessä 10/2020.

Artikkeli on hyvin kirjoitettu ja hyvällä aineistolla tehty alkuperäistutkimus. Lisäksi aihe on tärkeä suunhoidon palvelujen kehittämisen kannalta.

Hammaslääkärilehden kirjoituspalkinto myönnetään edeltävänä vuonna Hammaslääkärilehdessä julkaistulle parhaalle tiedeartikkelille tai pitkäaikaisesta työstä lehden hyväksi.

Palkinto jaettiin Hammaslääkäripäivien avajaisissa 11.11. 2021.

Onnitellut!