Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Korkeakouluopiskelijoille on julkaistu uusi ruokailusuositus

Korkeakouluopiskelijoille on julkaistu uusi ruokailusuositus

Uusi korkeakouluopiskelijoiden ”Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta” -ruokailusuositus on julkaistu 13.10.2021. Suositus on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) ja Kelan yhteinen ruokailusuositus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun järjestämisestä, joka määrittää ateriatuetun opiskelija-ateria tarjoamisen ja koostamisen sekä ravitsemuslaadun vähimmäisvaatimukset.  

Suositus on yksi kohderyhmäkohtaisista ruokailusuosituksista ja pohjautuu VRN:n ”Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset” -julkaisuun. Suositus korostaa, että terveyttä edistävä ruokavalio ja säännöllinen ateriarytmi ovat keskeisiä hyvinvointiin, jaksamiseen sekä opiskelu- ja työkykyyn vaikuttavia tekijöitä, jotka myös ehkäisevät ravitsemukseen liittyviä kansansairauksia. Myös suunterveyteen liittyvät näkökulmat on huomioitu suosituksessa.  

Suosituksen mukaan opiskelijoille täytyy tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet maittaviin, monipuolisiin ja ravitsemustarpeet täyttäviin aterioihin ruokavaliosta tai opiskelupaikasta riippumatta. Uusi korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus nostaa myös kestävän kehityksen keskiöön.

Uutta suositusta tulee noudattaa viimeistään 1.1.2022.

Tutustu uuteen korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositukseen