Tieto taidoksi - suun terveydeksi

suunterveys

Apollonia / suunterveys

Suu tarvitsee sijansa kotihoidossa

Kotihoidon asiakkailla oli taipumusta heikompaan suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun verrattuna itsenäisesti pärjääviin ikäihmisiin.