Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Kutsu: Apollonian vaalikokous 10.11.2023 Helsingissä

Kutsu: Apollonian vaalikokous 10.11.2023 Helsingissä

Apollonian vaalikokous järjestetään Hammaslääkäripäivien yhteydessä pe 10.11.2023 klo 12 Helsingin Messukeskuksessa ja etäyhteydellä.

Aika: perjantai 1o.11.2023 klo 12.00–13.00
Paikka: Helsingin Messukeskus, sali Helminen-Pakkala (Messuaukio 1, 00520 Helsinki) / Teams-kokous

Kokouslinkki Vaalikokoukseen lähetetään kokousviikolla.

Vaalikokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:

 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle
  vuodelle.
 • Määrätään seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksujen suuruus.
 • Valitaan 16 §:n mukaan hallituksen jäsenet 11 §:n 4 momentin mukaisesti asetetuista ehdokkaista.
 • Valittujen hallituksen jäsenten toimikausi alkaa seuraavan tammikuun ensimmäisenä päivänä.
 • Päätetään kokouspalkkiot seuraavalle vuodelle.
 • Päätetään menetetyn työajan korvauksen suuruus seuraavalle vuodelle.
 • Päätetään hallituksen jäsenten käyttövarat ja vuosipalkkiot seuraavalle vuodelle.
 • Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilejä tarkastamaan KHT-tilintarkastusyhteisö ja siinä vastuunalainen KHT-tilintarkastaja sekä kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat, jotka ovat Apollonian jäseniä.
 • Valitaan Koulutustoimikunnan jäsenet seuraavalle vuodelle.
 • Valitaan Vaaleja valmisteleva toimikunta seuraavalle vuodelle. Vaaleja valmistelevan toimikunnan jäsenet eivät saa kuulua hallitukseen.
 • Valitaan Asiantuntijalautakunta seuraavalle vuodelle. Asiantuntijalautakunnan tehtävänä on antaa hallitukselle lausuntoja apurahojen jakamisesta.
 • Valitaan Suomen Hammaslääketieteen Säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavalle vuodelle.
 • Käsitellään muut asiat:
  – Apollonian strategia 2024–2028

Vaalikokouksen kokousmateriaali löytyy ”Jäsenen extranetistä” (vaatii kirjautumisen) viikko ennen kokousta.

Ilmoittaudu kokoukseen viimeistään 8.11.2023

Tervetuloa!