Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Kutsu: Apollonian vaalikokous 23.11.2018 Helsingissä

Kutsu: Apollonian vaalikokous 23.11.2018 Helsingissä

Apollonian vaalikokous
Aika: pe 23.11.2018 klo 12–13
Paikka: Helsingin Messukeskus / sali Koski, Messuaukio 1, 00520 Helsinki

Vaalikokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:

 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle vuodelle.
 • Määrätään seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksujen suuruus.
 • Valitaan 15 §:n mukaan hallituksen jäsenet 10 §:n 3 momentin mukaisesti asetetuista ehdokkaista. Valittujen hallituksen jäsenten toimikausi alkaa seuraavan tammikuun ensimmäisenä päivänä.
 • Päätetään kokouspalkkiot seuraavalle vuodelle.
 • Päätetään menetetyn työajan korvauksen suuruus.
 • Päätetään hallituksen työvaliokunnan jäsenten käyttövarat ja vuosipalkkiot seuraavalle vuodelle.
 • Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilejä tarkastamaan KHT-tilintarkastusyhteisö ja siinä vastuun-alainen KHT-tilintarkastaja sekä kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat, jotka ovat Apollonian jäseniä.
 • Valitaan Koulutustoimikunnan jäsenet seuraavalle vuodelle.
 • Valitaan Vaaleja valmisteleva toimikunta seuraavalle vuodelle. Vaaleja valmistelevan toimikunnan jäsenet eivät saa kuulua hallitukseen.
 • Valitaan Asiantuntijalautakunta seuraavalle vuodelle. Asiantuntijalautakunnan tehtävänä on antaa hallitukselle lausuntoja apurahojen jakamisesta. Apollonian hallituksella on oikeus nimetä edustaja asiantuntijalautakunnan kokouksiin läsnä- ja puheoikeudella.
 • Valitaan Suomen Hammaslääketieteen Säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavalle vuodelle.
 • Käsitellään muut asiat, jotka hallitus on ilmoittanut kokouskutsussa.

Kokousmateriaalit luettavissa Jäsenten extranetissä.

Tervetuloa!