Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Liikunnalliset nuoret harjaavat hampaitaan

Liikunnalliset nuoret harjaavat hampaitaan

Liikunnalliset nuoret harjaavat hampaitaan

29.10.2018 klo 10:00
Kuvituskuva: 
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/istock-koripalloilija.jpg

Aktiivisesti liikuntaa harrastavat nuoret harjaavat hampaansa kahdesti päivässä ja huolehtivat omahoidosta paremmin kuin vähemmän liikunnalliset nuoret. Myös ylipaino ja tupakointi yhdistyivät epäsäännölliseen hampaiden harjaamiseen suomalaistutkimuksessa.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin nuorten hampaiden harjauksen yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen ja muihin elintapoihin. Tutkimusaineisto saatiin THL:n suomalaisissa kouluissa vuonna 2013 tehdystä Kouluterveyskyselystä. Tässä yhteydessä analysoitiin kaikkiaan 76 529:n iältään 16–18-vuotiaan nuoren vastaukset. Poikia vastanneista oli 37 211 ja tyttöjä 39 318. Luokkahuoneissa tehdyssä kyselyssä kysyttiin hampaiden harjaamisesta, fyysisestä aktiivisuudesta, painoindeksistä, ruokailutottumuksista ja tupakoinnista.

Tutkimus osoitti, etteivät suomalaiset nuoret liiku suositusten mukaisesti. Noin 2/3 nuorista ei harrastanut liikuntaa aktiivisesti, kun rajana oli neljä tuntia tai enemmän viikossa. Ylipainoiset ja tupakoivat nuoret liikkuivat vähemmän verrattuna normaalipainoisiin ja ei-tupakoiviin. Ammattikoululaiset liikkuivat lukiolaisia vähemmän, ja ero nuorten liikunnallisuudessa peilautui myös vanhempien koulutustaustasta. Vanhempien korkeampi koulutustausta lisäsi nuorten liikunnallisuutta.

Tutkimuksen mukaan neljä tuntia tai enemmän liikkuvat nuoret harjasivat hampaitaan useammin kahdesti päivässä kuin vähemmän liikkuvat nuoret. Yli puolet nuorista, jotka harjasivat hampaansa epäsäännöllisesti, liikkuivat tunnin tai alle tunnin viikossa. Tytöt harjasivat hampaitaan kahdesti päivässä useammin kuin pojat. Tyttöjen ja poikien ero hampaiden harjaamisessa oli merkitsevä. Tutkimus myös osoitti, että ylipaino ja epäsäännölliset aamupalatottumukset olivat yhteydessä huonoihin hampaiden harjaustapoihin pojilla ja tytöillä. Tytöillä ylipaino oli selkeimmin yhteydessä epäsäännölliseen hampaiden harjaamiseen. Koulutustausta vaikutti myös suunhoitokäyttäytymiseen: lukiolaiset harjasivat hampaitaan kahdesti päivässä merkitsevästi useammin kuin ammattikoululaiset.

Tutkimusnäyttö ylipainon ja suunhoitotottumusten yhteydestä on vähäistä. Nyt tehty tutkimus löysi yhteyksiä hampaiden harjauksen ja fyysisen aktiivisuuden sekä muiden elintapojen välillä, mutta koska tutkimus on luonteeltaan kohorttitutkimus, syy-seuraussuhteita ei voida päätellä. Terveelliset elämäntavat näyttäisivät kuitenkin olevan vahvasti yhteydessä toisiinsa. Kääntöpuolella näkyy huonompien elintapojen kasautuminen – myös koulutustaustan mukaan. Terveyden edistämistä tulisikin tukea erityisesti ammattikouluissa.

Lähde: Virtanen JI, Muikku T, Similä T, Cinar AB, Pohjola V. Physical activity, BMI and oral health behaviour among adolescents: Finnish School Health Promotion Study. Eur J Public Health. Julkaistu verkossa 24.9.2018.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: 
Alakategoria: