Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Uusi sote-alan täydennyskoulutusasetus on julkaistu

Uusi sote-alan täydennyskoulutusasetus on julkaistu

Uusi asetus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta on julkaistu 30.1.2024. Asetus tulee voimaan huhtikuun alussa 1.4.2024.

Asetuksella säädetään täydennyskoulutuksen laadun edellytyksistä, määrästä sekä arvioinnista ja seurannasta. Uusi asetus vie eteenpäin tasa-arvoisempaa täydennyskoulutusta sekä korostaa suunnitelmallisuutta ja seurannan merkitystä.

– On tärkeää, että järjestelmällinen seuranta ja arviointi nouse esille. Toiveena olisi saada kansallinen, läpinäkyvä seurantajärjestelmä täydennyskoulutukselle, toteaa Apollonian pääsihteeri Annamari Nihtilä.

Apollonia lausui täydennyskoulutusasetuksesta lausuntokierroksena aikana 2023. Lausunnossa korostettiin täydennyskoulutuksen merkitystä osana hammaslääkärin työtä, riittävien resurssien varaamista koulutukseen, suunnitelmallisuutta niin yksilö- kuin organisaatiotasolla ja kansallista koulutuksen seurantaa. Apollonia esitti lausunnossaan, että koulutuksen määrästä olisi annettu tarkempi asetus, joka olisi turvannut resursseja täydennyskoulutukseen.

– Olisimme toivoneet vahvempaa velvoittavuutta koulutuksen minimimäärään, joka olisi varmistanut, ettei koulutuksesta säästetä, sanoo Nihtilä.

Uusi asetus toimii pohjana hammaslääkärijärjestöjen täydennyskoulutussuosituksen päivitystyössä, joka alkaa helmikuussa 2024.

Tutustu asetukseen FINLEX:ssä.