Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Viisaudenhampaan Käypä hoito -suositus on päivitetty: Viisaudenhammas pois viisaasti

Viisaudenhampaan Käypä hoito -suositus on päivitetty: Viisaudenhammas pois viisaasti

Viisaudenhampaan Käypä hoito -suositus on päivitetty. Suosituksessa on nyt mukana viisaudenhammasvaivojen akuuttihoidon uudet toimintaohjeet. Ne koskevat viisaudenhampaisiin liittyvää hampaan kruunua ympäröivän pehmytkudoksen tulehdusta (perikoroniitti) ja hammaskuopan tulehdusta (alveoliitti).

Ensisijaisena tutkimuksena alaviisaudenhampaan juuren ja hermokanavan suhteen arvioimiseksi käytetään panoraamatomografiakuvausta, erityisesti sulkemaan pois juuren ja hermokanavan läheisen kontaktin. Kartiokeilakuvaustutkimusta (KKTT) tulee käyttää vain harkitusti, kun se on tarpeen toimenpiteen suunnittelussa (ei rutiinisti). KKTT:n käytön ei ole todettu vähentävän hermovaurioita.

Päivityksessä suositellaan poistamaan 25. ikävuoteen mennessä osittain puhjenneet viisaudenhampaat, jotka eivät asentonsa vuoksi pääse kunnolla puhkeamaan. Hampaan poiston tekniikkaan tulee kiinnittää huomiota ja poisto tehdä atraumaattisesti. Suositukseen on liitetty nyt video viisaudenhampaan leikkauksellisesta poistosta.

Mikrobilääkkeiden käyttö suositellaan rajoitettavaksi tilanteisiin, joissa toimenpidealueella on märkäinen infektio, toimenpide on vaikea tai potilaan paranemiskyky on heikentynyt. Jos mikrobilääkitystä tarvitaan, se annetaan toimenpidettä edeltävästi kerta-annosprofylaksina ja vain tarvittaessa jatketaan toimenpiteen jälkeen. Suositusryhmä haluaa korostaa, että terveillä, nuorilla potilailla mikrobilääkeprofylaksin käyttö ei ole tarpeen infektoitumattoman viisaudenhampaan tavanomaisessa poistossa tai sellaisessa leikkauksellisessa poistossa, jossa tulehduskomplikaation riski on arviolta pieni.

Kipulääkityksen tarve pitää arvioida jokaisen viisaudenhampaan poiston yhteydessä. Jos ibuprofeenille ei ole kontraindikaatioita, sitä suositellaan ensivaiheen postoperatiivisen kivun hoidossa.

Suositukseen laadittiin myös uudet, potilaalle tulostettavat jälkihoito-ohjeet, joihin täytetään toimenpideyksikön yhteystiedot.

Tutustu päivitettyyn Viisaudenhammas-suositukseen