Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Kutsu: Vuosikokoukseen 23.4. etäyhteydellä

Kutsu: Vuosikokoukseen 23.4. etäyhteydellä

Apollonian vuosikokous järjestetään to 23.4.2020 klo 14.45–15.45 webinaarina pidettävän ”Irtoprotetiikka hallintaan” -jäsenetukurssin yhteydessä. Vuosikokouksen Teams-kokouslinkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille. Vuosikokoukseen voit ilmoittautua 23.4. klo 11.00 asti.

Ilmoittaudu vuosikokoukseen

Jäsenetukurssin webinaarilinkki näyttää vuosikokousta kurssitauon aikana. Vaikka et ole ilmoittautunut vuosikokoukseen, voit seurata kokousta.
Huom! Vuosikokoukseen osallistuminen virallisesti (oikeus kommentoida) vaatii kirjautumista Teams-kokoukseen.

Elämme poikkeuksellisia aikoja ja Suomessa yli kymmenen hengen kokoontumiset ovat edelleen kiellettyjä. Onneksi teknologia mahdollistaa kokoontumisen niin, että meidän ei tarvitse olla fyysisesti samassa tilassa. Näissä poikkeuksellisissa oloissa voidaan hallituksen esityksen mukaan myös Apollonian vuosikokous järjestää etäkokouksena siitä huolimatta, että sitä ei yhdistyksen säännöissä erikseen mainita. Apollonian hallitus aloittaa myös sääntömuutoksen, jossa Apollonian sääntöihin lisätään mahdollisuus osallistua kokouksiin etänä myös jatkossa poikkeustilan päätyttyä.

Eduskunta on 21.4.2020 hyväksynyt väliaikaisen poikkeamisen yhdistyslakiin Covid-19 epidemian takia.

  • yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen voi pitää 30.9.2020 mennessä, vaikka yhdistyksen säännöissä kokoukselle olisi määritelty varhaisempi ajankohta
  • yhdistyksen hallitus voi päättää, että
    – kokoukseen voi osallistua postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen kautta – etäkokous on siis mahdollinen, mutta hallituksen tulee tehdä päätös kokoontumistavasta.
    – kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.
    – kokouksessa asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä. Valtuutettu voi siis valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeutta kokouksessa. Äänestyksissä asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä saa olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä.
  • jos kokouskutsu on lähetetty ennen tämän poikkeuslain voimaantuloa, kokouskutsu tulee lähettää uudelleen edellä mainitut kohdat huomioiden, jotta kokoukseen voidaan soveltaa poikkeuslainsäädäntöä.