Kotimaiset tiedeartikkelit

Apollonia / Tiedeartikkelit / Opiskelijoiden nuuskaan liittyvät asenteet ja uskomukset

Opiskelijoiden nuuskaan liittyvät asenteet ja uskomukset

Peer reviewed  CC BY

Tekijät
Roosa Telaranta, Auli Suominen, Satu Lahti

Julkaisupäivämäärä lehdessä
25.08.2023

Hyväksytty julkaistavaksi
06.03.2023

Tiedostot

Tiivistelmä

Lähtökohdat
Nuorten nuuskan käyttö on kymmenen viime vuoden aikana yleistynyt. Terveydenhuollon ammattilaisilla on tärkeä rooli elintapaohjauksessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia asenteita ja uskomuksia hammaslääketieteen ja lääketieteen opiskelijoilla on nuuskasta.

Menetelmät
Tutkimus toteutettiin poikkileikkauksellisena kyselytutkimuksena, jonka kohderyhmänä olivat kevään 2021 Turun yliopiston hammaslääketieteen ja lääketieteen opiskelijat (N = 1 138).

Tulokset
Vastausprosentti oli koko aineistossa 36,3, hammaslääketieteen opiskelijoilla 55,6 % ja lääketieteen opiskelijoilla 32 %. Yli 2/3 vastaajista ei pitänyt suomalaisten nuorten nuuskaamista hyväksyttävänä. Tärkeimpinä syinä nuorten nuuskaamiselle pidettiin nuuskaavien kaverien vaikutusta sekä nuuskaamisen huomaamattomuutta ja koettua vaarattomuutta tupakointiin verrattuna. Opiskelijat kokivat nuuskan terveyshaitoista saadun opetuksen määrän keskimäärin riittämättömäksi. Miessukupuoli ja oma nuuskaaminen olivat yhteydessä nuuskaan liittyviin asenteisiin ja uskomuksiin. Eri koulutusohjelmissa opiskelevien väliset erot olivat vähäisiä.

Johtopäätökset
Tupakoinnin rinnalla myös nuuskaamisen terveyshaittoja olisi tärkeää nostaa esille lääketieteen ja hammaslääketieteen alojen opetuksessa. Tämän lisäksi opiskelijoille tulisi tarjota apua nuuskan käytön lopettamiseen.

Kirjoittajat:

Roosa Telaranta
HLK1

Auli Suominen
YTM1

Satu Lahti
professori, HLT, EHL1,2

1Turun yliopisto, hammaslääketieteen laitos

2Turun yliopisto, hammaslääketieteen laitos, sosiaalihammaslääketieteen oppiaine

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Attitudes and beliefs of medical and dental students towards snuff

The use of moist snuff has increased among Finnish adolescents in the past ten years. Healthcare professionals have an important role in health counselling. The aim was to study the attitudes and beliefs of medical and dental students regarding snuff.
This cross-sectional survey was conducted among medical and dental students (N=1138) at the University of Turku in the spring of 2021. The response rate was 36.3%, 55.6% among dental and 32.0% among medical students (n=413).
Two thirds of the participants did not consider the use of snuff to be acceptable for Finnish adolescents. The most important reasons for snuff use by Finnish adolescents were thought to be the influence of peers using snuff and that snuff was considered to be more unnoticeable and less harmful than cigarettes. Students thought that the education they had received concerning the health effects of snuff was insufficient. Students’ gender and their own snuff use were related to their attitudes and beliefs towards snuff. The differences between medical and dental students were minor.
In addition to smoking, the health effects of snuff use should be highlighted more in the education of medical and dental students. Students should also be provided with assistance in quitting their own snuff use.

Viittaaminen

Telaranta R, Suominen A, Lahti S. Opiskelijoiden nuuskaan liittyvät asenteet ja uskomukset. Suom Hammaslääkäril 2023; 28(9): 26–33.