Tiedeartikkelit

Apollonia / Tiedeartikkelit / Hampaiden erosiivinen kuluminen suomalaisilla nuorilla

Hampaiden erosiivinen kuluminen suomalaisilla nuorilla

Peer reviewed  CC BY

Tekijät
Eevi Karppinen, Anni Tuomola, Hanna Kangasmaa, Hannu Vähänikkilä, Marja-Liisa Laitala, Viivi Alaraudanjoki

Lehti
7/2023

Julkaisupäivämäärä lehdessä
26.05.2023

Hyväksytty julkaistavaksi
08.02.2023

Tiedostot

Tiivistelmä

Sievissä ja Vaasassa tutkittiin 15-vuotiaiden nuorten hampaiden erosiivisen kulumisen esiintyvyyttä, vakavuutta ja taustatekijöitä. Vähintään kohtalaista eroosiota (BEWE-summa 3 tai enemmän) esiintyi 56,8 %:lla tutkituista, vakava eroosio oli kuitenkin harvinaista (2,8 %).

Lähtökohdat
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää hampaiden erosiivisen kulumisen esiintyvyyttä, vakavuutta ja taustatekijöitä suomalaisilla ­15-vuotiailla nuorilla.

Menetelmät
Tutkimukseen osallistui yhteensä 147 15-vuotiasta nuorta Sievin (n = 66) ja Vaasan Variskan (n = 81) yläkouluista. Kaksi hammaslääkäriä teki yhdessä jokaiselle tutkittavalle kliinisen tutkimuksen, jossa arvioitiin hampaiden eroosiovaurioita BEWE-indeksillä. Tutkittavat haastateltiin käyttäen strukturoitua ja validoitua lomaketta, jossa kartoitettiin erosiivisten juomien ja ruokien kulutustottumuksia sekä eroosiolle mahdollisesti altistavia tapoja. Taustatekijöiden ja eroosion yhteyttä tutkittiin ristiintaulukoinnilla ja logistisella regressioanalyysilla.

Tulokset
Vähintään kohtalaista eroosiota (BEWE-summa 3 tai enemmän) esiintyi 56,8 %:lla tutkituista, vakava eroosio oli kuitenkin harvinaista (2,8 %). Tärkeimpiä eroosioon liittyviä tekijöitä olivat happamien juomien käyttö aterioiden välissä ­(p = 0,025) sekä limsojen runsas kulutus (p = 0,021) ja hedelmien ja marjojen kulutus vähintään päivittäin (p = 0,021).

Johtopäätökset
Erosiivinen kuluminen on yleistä 15-vuotiailla suomalaisilla nuorilla. Eroosion havainnointi ja siihen puuttuminen olisi tärkeä huomioida suun terveydenhuollon vastaanotoilla hoidettaessa nuoria potilaita.

Kirjoittajat:

Eevi Karppinen, HLK1*

Anni Tuomola, HLK1*

Hanna Kangasmaa, EHL1,2

Hannu Vähänikkilä, FT3

Marja-Liisa Laitala, professori, EHL1

Viivi Alaraudanjoki, HLT, erikoistuva hammalääkäri1,4

1 Väestöterveyden tutkimusyksikkö, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
2 Vaasan kaupunki
3 Väestötutkimuksen infrastruktuuriyksikkö, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
4 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Erosive Tooth Wear Among Finnish Adolescents

Behavioural factors such as drinking and eating habits as well as intrinsic factors including e.g. gastro-esophageal reflux-disease and vomiting are suggested to be important etiological factors in the pathogenesis of erosive tooth wear (ETW). A healthy lifestyle diet containing lots of fruits and vegetables may also increase the risk for ETW. Globally, the prevalence rate of ETW among adolescents is reported to be 30 % and the prevalence seems to be increasing. However, no data on the prevalence and the severity of ETW among Finnish adolescents has been published so far.

Altogether 147 voluntary 15-year-old teenagers from Vaasa (n = 81) and Sievi (n = 66) participated the study. Clinical examinations were performed in the school premises by two experienced clinicians together and erosive tooth wear was registered by using the BEWE index. To evaluate factors associated with ETW, the participants were interviewed by using a structured and validated questionnaire.

More than half (54%) of the participants had at least mild ETW (BEWE sum score 3–8). However, severe ETW was very rare (2.8%). The most common factors associated with ETW were a habitual consumption of acidic drinks between meals and (p = 0.025), a high consumption of fizzy drinks (p = 0.021) and consumption of fruits and berries at least daily basis (p = 0.021).

Erosive tooth wear among Finnish adolescents seems to be frequent. Diagnosing, registering, and controlling ETW is important already with teenage patients.

Viittaaminen

Karppinen E, Tuomola A, Kangasmaa H, Vähänikkilä H, Laitala M-L, Alaraudanjoki V. Hampaiden erosiivinen kuluminen suomalaisilla nuorilla. Suom Hammaslääkäril 2023; (28)7: 26–31.