Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Jäsenyys

Apollonia / Jäsenyys

Apollonian jäsenenä liityt yli 7000 hammaslääkärin ja hammaslääketieteen opiskelijan aktiiviseen verkostoon. Jäsenkuntaan kuuluu myös kotimaassa ja ulkomailla toimivia kunnia- ja kirjeenvaihtajajäseniä. Apollonia kehittää jäsentensä ammatillista osaamista tarjoamalla täydennyskoulutusta, laatimalla Käypä hoito -suosituksia kliinisen työn tueksi, tuottamalla tiedesisältöä Hammaslääkärilehteen ja tukemalla tukimusta.

Lue lisää jäsenyydestä