Koulutus

Apollonia / Koulutus / Hampaat koko elämän ajaksi – kuinka onnistua iäkkään potilaan suun hoidossa | Webinaari

Hampaat koko elämän ajaksi – kuinka onnistua iäkkään potilaan suun hoidossa | Webinaari (34024)

Aika

10.10.2024, klo 15.30 - 19.00

Kesto

3h

Paikka

Webinaari eli etäyhteydellä

Hinta

220 € (ALV 0%) 10.9.2024 saakka,
250 € (ALV 0%) 11.9.2024 alkaen,
erikoistujat -50%,
0 € opiskelijat

Ilmoittaudu viimeistään

8.10.2024

Luonne

Webinaari

Toteutusmuoto

Verkkokoulutus

Erikoisala

Järjestäjä

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry

Kohderyhmä

Hammaslääkärit

Tavoite

Kurssin käytyäsi sinulla on valmiudet arvioida iäkkään potilaan terveyden ja toimintakyvyn kokonaistilannetta ja niiden pohjalta potilaan hoitoisuutta.

Kurssilla käydään läpi teoreettiset taidot terveiden ikäihmisten suun sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Kurssilla käsitellään lisäksi iäkkään hoitoon liittyviä erityispiirteitä ja hoidon järjestämisessä huomioitavia tekijöitä yhteistyössä muiden vanhuspalveluiden kanssa.

Ilmoittautuneet saavat esittää etukäteen toiveita käsiteltävistä teemoista ja kertoa, mitä haluaisivat kysyä luennoitsijoilta. Esiin nostetut toiveet ja etukäteiskysymykset otetaan huomioon koulutuksen sisällössä.

Sisältö

Iäkkäiden potilaiden hoidon haasteet suunterveydenhuollon ammattilaisille ovat mittavat, kun potilaistamme yhä useampi elää yhä vanhemmaksi, yhä enemmän omia hampaita suussaan. On pystyttävä ehkäisemään ja hoitamaan terveillä ikäihmisillä ilmeneviä suun sairauksia ja myös auttamaan huonompikuntoisia iäkkäitä säilyttämään suun terveys toimintakyvyn heikentyessä ja yleisterveydellisten ongelmien lisääntyessä.

Tämä kurssi tarjoaa osallistujalle tietoa iäkkään potilaan hoitoisuuden arvioinnista, suun sairauksien ennaltaehkäisystä ja hoidon erityispiirteistä, sekä suun terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ikäihmisille moniammatillisessa yhteistyössä muiden vanhuspalveluiden kanssa.

Toteutusmuotona iltawebinaari eli kurssi järjestetään etäyhteydellä.

Kurssi sopii hyvin kaikille suunterveydenhuollon ammattilaisille! 
Ei-jäsenet ja hoitohenkilökunta ilmoittautuvat kurssinumerolla 51224. 

Ohjelma

Luennoitsijat

HLL Eveliina Tuuliainen
HLL Annina Salmi

Luennot

to 10.10. Hampaat koko elämän ajaksi- kuinka onnistua iäkkään potilaan suun hoidossa (34024)

15:30 - 15:45
Etäyhteyden tarkistus
15:45 - 16:30
Yleinen toimintakyky ja suun toimintakyky. Ikääntyminen ja suun sairaudet. Mitä tarkkailla, ennusmerkit, mihin kiinnittää huomiota?HLL Eveliina Tuuliainen
16:30 - 17:15
Ravitsemus ja lääkehoidon erityispiirteetHLL Annina Salmi
17:15 - 17:30
Jaloittelutauko
17:30 - 18:15
Iäkkään suun hoidon erityispiirteitä parodontologisesta, kariologisesta, ja proteettisesta näkökulmasta. Ehkäisevä hoito ja hoidon ohjaus.HLL Eveliina Tuuliainen
18:15 - 19:00
Hoitoisuuden arviointi ja moniammatillinen lähestymistapaHLL Annina Salmi

Lisätiedot

Webinaarin tallenne on osallistujien käytössä neljä (4) viikkoa kurssin jälkeen.

koulutus@apollonia.fi p. 09 6803 120