Tieto taidoksi - suun terveydeksi

suugerontologia

Apollonia / suugerontologia

Väitös: Sedatiivikuorma on ikäihmisillä yhteydessä heikkoon suunterveyteen

Väitöstutkimuksessa selvitettiin, onko sedatiivikuormalla yhteyttä suunterveyteen kotona asuvilla yli 75-vuotiailla henkilöillä. Sedatiivikuorma näyttää olevan yhteydessä vähentyneeseen syljeneritykseen mutta ei kuivan suun tunteeseen. Lisäksi sedatiivikuorma suurensi epäedullisen suunterveyskäyttäytymisen todennäköisyyttä ja näytti lisäävän karieksen riskiä.