Painotuoretta tiedettä

Apollonia / Painotuoretta tiedettä / Suunterveys heijastuu veren aineenvaihduntatuotteiden tasapainoon

Suunterveys heijastuu veren aineenvaihduntatuotteiden tasapainoon

Tavallisiin suun tulehdussairauksiin, parodontiittiin, kariekseen ja apikaaliparodontiittiin, liittyy tulehduksellinen veren aineenvaihduntatuotteiden profiili, jolla on yhteys kohonneeseen sydän- ja verisuonitautien riskiin. Suun tulehdukset myös ennakoivat myöhempiä haitallisia muutoksia aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksissa.

Yhteys havaittiin kahdessa suomalaisessa aineistossa. Parogene-tutkimus koostuu 452 sydämen varjoainekuvauksessa käyneestä potilaasta. Väestöpohjainen Terveys 2000 -tutkimus puolestaan koostuu 6 229 osallistujasta, joista 4 116 henkilöä osallistui seurantaan vuonna 2011.

Osallistujien verinäytteistä määritettiin NMR-spektroskopian avulla kaikkiaan 157 aineenvaihduntatuotteen pitoisuudet, jotka heijastavat kroonisten sairauksien riskiä, muun muassa rasva- ja glukoosiaineenvaihdunnan tuotteita, ketoaineita ja aminohappoja. Osallistujien suunterveys arvioitiin kliinisesti ja radiologisesti. Suusairauksia kuvaavien muuttujien ja metaboliittien yhteyttä analysoitiin lineaarisilla regressiomalleilla, joissa oli huomioitu ikä, sukupuoli, hampaiden lukumäärä, tupakointi, diabetes ja Terveys 2000 -aineistossa lisäksi koulutusvuodet.

Määritetyistä metaboliittipitoisuuksista 93 oli yhteydessä syventyneisiin ientaskuihin, 88 ienverenvuotoon (BOP) ja 77 parodontiittiin kokonaisuutena. Lisäksi metaboliiteista 47 yhdistyi juurihoidettuihin hampaisiin, 27 epätyydyttäviin juurentäytteisiin ja kahdeksan kariekseen. Lähtötilanteen karies oli seurannassa yhteydessä 30:een ja BoP kahdeksaan aineenvaihduntatuotteeseen.

Karioituneiden hampaiden lukumäärä yhdistyi tutkimuksessa LDL-partikkelien kokoon sekä pyruvaatin ja sitraatin pitoisuuksiin. Karieksella oli negatiivinen yhteys rasvahappojen tyydyttymättömyysasteeseen sekä dokosaheksaeenihapon ja muiden omega-3-rasvahappojen suhteellisiin osuuksiin. Juurihoidettujen hampaiden lukumäärä yhdistyi LDL-partikkelien konsentraatioon, suureen kokoon sekä niiden kolesteroli- ja triglyseridipitoisuuksiin. Tutkimuksen seurantaosuudessa havaittiin, että karies ennusti muutoksia apolipoproteiini B:n, eli LDL:n ja muiden aterogeenisten lipoproteiinien pääasiallisen apolipoproteiinin, pitoisuuksissa, HDL-partikkeleihin liittyvissä aineenvaihduntatuotteissa sekä omega-3-rasvahappojen pitoisuuksissa.

Parodontiittia kuvaavista muuttujista syventyneiden ientaskujen määrä oli positiivisessa yhteydessä kolesterolin, triglyseridien, pyruvaatin, glykosyloitujen akuutin faasin proteiinien sekä aminohapoista leusiinin, valiinin ja fenyylialaniinin pitoisuuksiin. Negatiivinen yhteys havaittiin HDL-partikkelien kokoon, rasvahappojen tyydyttymättömyysasteeseen sekä omega-6:n ja muiden monityydyttymättömien rasvahappojen suhteellisiin osuuksiin. Karieksen tapaan myös BoP ennusti muutoksia HDL-partikkeleita kuvaavissa aineenvaihduntatuotteissa ja omega-3-rasvahappojen määrässä seuranta-aikana.

Havaitut suun tulehduksiin liittyvät muutokset, kuten korkea rasvahappojen tyydyttyneisyysaste, lisääntyneet LDL-komponentit ja vähäiset HDL:n rakenneosat, ovat tyypillisiä tulehdustilalle. Erityisesti parodontiittiin liittyi samanaikainen epäsuotuisa aineenvaihduntatuotteiden profiili, kun taas karies ennakoi myöhempiä haitallisia muutoksia metaboliittipitoisuuksissa. Tutkimuksen perusteella huono suunterveys ylläpitänee elimistön kroonista tulehdustilaa. Havainnot ovat uusia, sillä suun tulehdusten yhteyttä veren aineenvaihduntatuotteisiin tässä mittakaavassa on tutkittu vasta vähän, ja kyseessä on ensimmäinen seurantatutkimus aiheesta. Kirjoitus julkaistiin marraskuussa 2023 Journal of Dental Research -lehdessä.

Systemic metabolic ­signatures of oral ­diseases

Aino Salminen1, Anne-Mari Määttä1, Päivi Mäntylä2, Jaakko Leskelä1, Milla Pietiäinen1, Kåre Buhlin1,3, Liisa Suominen 2,4, Susanna Paju1, Wolfgang Sattler5, Juha Sinisalo6, Pirkko Pussinen1,2

1 Suu- ja leukasairauksien osasto, ­Helsingin yliopisto, Helsinki
2 Hammaslääketieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
3 Division of Periodontology, Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden
4 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki
5 Division of Molecular Biology and Biochemistry, Gottfried Schatz Research Center, Medical University of Graz, Graz, Austria
6 Sydän- ja keuhkokeskus, Helsingin yliopistollinen sairaala ja Helsingin yliopisto, Helsinki

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00220345231203562