Tieto taidoksi - suun terveydeksi

parodontiitti

Apollonia / parodontiitti

Metabolinen oireyhtymä parodontiitin riskitekijänä

Pitkäaikainen metabolinen oireyhtymä, lihavuus ja hyperglykemia näyttävät olevan merkittäviä parodontaalisairauksien riskitekijöitä. Metabolisten häiriöiden yleisyyden vuoksi niiden mahdolliset yhteydet parodontiittiin olisi tärkeää tiedostaa myös hammaslääkärin vastaanotolla.