Tiede

Apollonia / Tiede / Kielisyövän ennustetekijät ­ja mahdolliset hoidon kohteet

Kielisyövän ennustetekijät ­ja mahdolliset hoidon kohteet

Amr Elseragy

Kielen levyepiteelisyöpä (OTSCC) on suuontelon yleisin syöpä. Se käyttäytyy aggressiivisesti, ja sillä on huonoin ennuste kaikista suuontelon alueen levyepiteelisyöpätyypeistä (SCC).

Varhaisen vaiheen OTSCC:lle leikkaus on yleisin hoitokeino. Pitkälle edenneissä tapauksissa annetaan sädehoitoa yhdessä kemo- tai immunoterapian kanssa tai pelkkää sädehoitoa riippuen kasvaimen luonteesta ja potilaan yleisestä terveydentilasta.

Histopatologiset ennustetekijät ovat tärkeitä, kun arvioidaan monien karsinoomien aggressiivisuutta. Maailman terveysjärjestön (WHO) histopatologista luokitusjärjestelmää on kritisoitu laajalti, koska sen ennustevoima on heikko, erityisesti varhaisen vaiheen OTSCC:ssä. Tutkimus I:n tulokset ehdottavatkin, että kasvaimen silmuileva kasvutapa (tumor budding, TB) sisällytetään WHO:n histopatologiseen luokitusjärjestelmään, jotta sen ennustearvo paranee varhaisen vaiheen OTSCC:ssä. TB on hyvä ennustetekijä epiteelin ­kasvaimille, mukaan lukien ­kielisyövälle.

Tutkimuksen II systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin tekijöitä, joita on käytetty varhaisen vaiheen OTSCC:n ennusteen arviontiin. Tulosten perusteella näyttää siltä, että kasvaimen silmuilevalla kasvutavalla (TB), pahimmalla invaasiomallilla (WPOI) ja kasvainstrooman suhteella (TSR) on lupaava ennustearvo varhaisessa OTSCC:ssä.

Tertiäärisiä lymfoidirakenteita (TLS:t) on tutkittu laajasti, jotta saadaan syvällisempää tietoa kasvainsolujen ja potilaan immuunijärjestelmän välisestä vuorovaikutuksesta. Aiemmin on osoitettu, että TLS:t ovat yhteydessä syövän immunoterapiavasteeseen. Tutkimus III osoittaa, että TLS:t liittyvät parempaan eloonjäämisennusteeseen alkuvaiheen OTSCC:ssä, mikä viittaa tehokkaaseen kasvainten vastaiseen immuniteettiin. TLS:ien puuttuminen puolestaan liittyy merkittävästi korkeampaan kuolleisuuteen.

Sen lisäksi, että histopatologisia parametreja hyödynnetään suusyövän (OSCC:n) ennustetekijöinä, mahdollisia biologisia merkkiaineita on tutkittu paljon immunohistokemialla. Mitään näistä merkkiaineista ei ole toistaiseksi otettu kliiniseen käyttöön. Tutkimus IV osoittaa, että stressin indusoiman fosfoproteiini 1:n (STIP1) yli-ilmentyminen OSCC:ssä on yhteydessä merkittävästi lyhyempään syöpäspesifiseen eloonjäämiseen (CSS), uusiutumisriskiin ja pitkälle edenneeseen tautiin verrattuna STIP1:n vähäiseen ilmentymiseen. STIP1 voi siten olla mahdollinen merkkimolekyyli OSCC:n diagnostiikan ja ennustettavuuden parantamiseen. Lisäksi STIP1 on mielenkiintoinen ­kohdemolekyyli lääkehoitojen kehittämiselle.

Predictive Features and Potential Treatment Targets for Oral Tongue Cancer

AMR ELSERAGY
EHL, HLT

VASTAVÄITTÄJÄ
Karin Nylander, professori, Uumajan yliopisto

KUSTOS
Tuula Salo, professori, Oulun yliopisto

ESITARKASTAJAT
Daniela-Elena Costea, professori, Bergenin yliopisto

Veli-Matti Kosma, professori, ­Itä-Suomen yliopisto

OHJAAJAT
Tuula Salo, professori, Oulun yliopisto

Alhadi Almangush, dosentti, ­Helsingin yliopisto

Verkkojulkaisun osoite: http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526239361.pdf