Ajankohtaista

Apollonia / Uutishuone / Päivitetty Käypä hoito -suositus: Kaikki vieroitushoidot ovat edullisempia kuin tupakoinnin jatkaminen

Päivitetty Käypä hoito -suositus: Kaikki vieroitushoidot ovat edullisempia kuin tupakoinnin jatkaminen

Nuorten nikotiiniriippuvuus alkaa ja kehittyy usein nikotiinipussien ja sähkösavukkeiden käytöllä. Ehkäisy tulee kohdistaa lapsiin ja nuoriin, todetaan päivitetyssä Käypä hoito -suosituksessa. Uusista nikotiinituotteista tiedetään vielä melko vähän, mutta nikotiinin haitat ovat hyvin tiedossa. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on pitkäaikaissairaus, joka vaatii toistuvaa tukea ja seurantaa.

Uusien tupakattomien nikotiinituotteiden avulla käyttäjiksi houkutellaan nuoria alakoululaisia. Kokeilut voivat alkaa nuuskalla, uusilla nikotiinituotteilla tai sähkösavukkeilla. Tästä syystä aloittamisen ehkäisyn tulee käynnistyä jo alakoulun 3.–4. luokalla. Avainasemassa ovat ikäryhmän kattavasti tavoittavat neuvolat sekä koulu-, opiskelu- ja suun terveydenhuolto.

Uusista nikotiinituotteista tiedetään vielä melko vähän, mutta nikotiinin haitat ovat hyvin tiedossa, eikä uusia tuotteita voida pitää vaarattomina. Suositukseen on lisätty tietoa nikotiinin haitallisista vaikutuksista.

Lasten ja nuorten nikotiinipussien käyttöön liittyy myrkytysvaara, sillä nikotiini vaikuttaa voimakkaasti sydän- ja verenkiertojärjestelmään. Sähkösavukenesteissä on nikotiinin lisäksi lukuisia haitallisia aineita. Niiden määrä on pienempi kuin tupakansavussa, mutta sähkösavukkeen käyttö haittaa keuhkojen toimintaa ja edesauttaa esimerkiksi sydän- ja hengityssairauksille altistavien muutosten syntyä.

Suosituksessa painotetaan, että tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy tulee kohdistaa erityisesti 9–18-vuotiaisiin, jolloin kokeilut alkavat ja käyttö vakiintuu. Ehkäisyssä on huomioitava riskitekijät, kuten kavereiden tai vanhempien tupakointi, koulunkäynnin haasteet sekä tuotteiden helppo saatavuus.


Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön tulee terveydenhuollossa puuttua aktiivisemmin, vieroituskeinoja on tarjolla useita

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on pitkäaikaissairaus, joka vaatii toistuvaa tukea ja seurantaa. Nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta, mutta tupakka- ja nikotiiniriippuvuuteen liittyvät voimakkaasti myös psyykkiset, sosiaaliset ja geneettiset tekijät.

Terveydenhuollon henkilöstön tehtävänä on tunnistaa potilaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö ja riippuvuus, kehottaa häntä lopettamaan sekä auttaa vieroituksessa. Lääkärin kannustavat viestit ovat erityisen tärkeitä.

Yhtä ylivertaista vieroituskeinoa ei ole, mutta monet hoidot voivat johtaa päämäärään eli vieroittumiseen. Suosituksessa on arvioitu kattavasti lääkkeitä ja ohjausmenetelmiä sekä uusia vieroituskeinoja, kuten tekstiviesteihin, mobiilisovelluksiin ja nikotiinisähkösavukkeiden käyttöön perustuvia menetelmiä.

– Kaikki vieroitushoidot ovat edullisempia kuin tupakoinnin jatkaminen. Kaikkein kustannustehokkain vieroitushoito on lääkärin lyhyt keskustelu. Terveydenhuollon henkilöstön on otettava asia riittävän usein puheeksi, ja tarjottava potilaalle apua ja tukea vieroitukseen. Keinoja on paljon. Potilaan kanssa yhdessä keskustellen valitaan hänelle sopivin vaihtoehto, toteaa suositusryhmän puheenjohtaja, yleislääketieteen erikoislääkäri Klas Winell.

Tutustu päivitettyyn Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito -suositukseen.

Lisätiedot:

Klas Winell, suositusryhmän puheenjohtaja, klas.winell (at) conmedic.fi

Jorma Komulainen, Käypä hoito -päätoimittaja, Lääkäriseura Duodecim, p. 050 591 2526, jorma.komulainen (at) duodecim.fi

Suosituksen on päivittänyt Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Mukana on myös hammaslääketieteellinen näkökulma.