Tiede

Apollonia / Tiedeuutinen / Pienienergiaisen laserhoidon vaikutus ensimmäisten maitomolaarien poiston jälkeiseen haavan paranemiseen

Pienienergiaisen laserhoidon vaikutus ensimmäisten maitomolaarien poiston jälkeiseen haavan paranemiseen

BMS Oral Healt -julkaisun tuore tutkimus arvioi haavojen paranemista ja kivunhoitoa hampaanpoiston jälkeen lasten hammashoidossa. Tutkimus korostaa, että hampaanpoisto lapsilla vaatii erityishuomiota haavan paranemisessa ja kivunhoidossa, ja niihin vaikuttavat potilaaseen liittyvät tekijät ja käyttäytymisen ohjaus. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida pienienergiaisen laserhoidon (LLLT) vaikutusta haavan paranemisessa lapsilla, joille oli tehty molemminpuolinen maitohampaiden poisto. Lisäksi haluttiin määrittää, mikä on sen vaikutus kivunhoidossa.

Tutkimukseen osallistui 6−10-vuotiaita, perusterveitä lapsia, joilla oli molemminpuolisten maitohampaiden atraumaattinen poistoindikaatio (n = 40). Tutkimuksen testiryhmässä satunnaisesti valitut hampaat poistettiin paikallispuudutuksessa. Kontrolliryhmässä havainnoitiin ja valokuvattiin ainoastaan hyytymän muodostumista hammaskuoppaan. Muut hampaiden poistot tehtiin kaksi viikkoa myöhemmin. Pienienergiaista laserterapiaa (LLLT) saavaa ryhmää hoidettiin 980 nm:n diodilaserilla, seuraavilla parametreillä: CW (jatkuva säteily), teho 0,5 W, energia 300 J, kärki 400 µm, 60 s:n jaksoina. Lisäksi heidän hampaansa kuvattiin. Epitelisoitumattoman pinnan mittaukset tehtiin ImageJ:llä. Kivun arviointiin käytettiin Wong-Bakerin kipuasteikkoa. Tilastolliset analyysit tehtiin SPSS-ohjelmistolla.

Ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero Wong-Bakerin arvoissa kolmantena päivänä (p < 0,05). Pehmytkudosten paranemisessa kolmantena ja seitsemäntenä päivänä laseroidun poistokuopan epitelisoitumaton pinta oli pienempi kuin kontrolliryhmässä, ja mittaustulokset todettiin tilastollisesti merkitseviksi (p < 0,05).

Vaikka tutkimuksessa LLLT:n teho ei ollut merkittävä, kun arvioitiin kivun tunnetta maitoposkihampaiden poiston jälkeen, haavan paraneminen poistokuopassa nopeutui.

Apollonian laserhammaslääketieteen jaoston puheenjohtajalta ja väitöskirjatutkija Jaana Sippukselta Turun yliopistosta pyydettiin arvio alkuperäistutkimuksesta.

− Tässä tutkimuksessa on käytetty diodilaseria, joka edullisempana vaihtoehtona on useamman hammaslääkärin ulottuvilla. Pehmytkudoslasereilla saadaan hyvä antimikrobiaalinen vaikutus solutoimintaa aktivoivan biostimulaation lisäksi, jolloin paranemisprosessit nopeutuvat huomattavasti. Jälkiturvotuksen väheneminen myös pienentää kipua olennaisesti.

Lähde: Özer, H., İnci, M.A. Effect of low-level laser therapy in wound healing of primary molar teeth extraction. BMC Oral Health. Julkaistu verkossa 19.3.2024. doi: https://doi.org/10.1186/s12903-024-04145-5

Tiedeuutisen asiantuntijatarkastajana toimi laserhammaslääketieteen jaoston puheenjohtaja ja väitöskirjatutkija Jaana Sippus Turun yliopistosta.