Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Ahdas nenä ei vaikeuta uniapneaa

Ahdas nenä ei vaikeuta uniapneaa

Tutkimuksen mukaan kapeammilla nenäontelon ilmateillä ei ole yhteyttä vaikeampaan obstruktiiviseen uniapneaan.

Suomalaistutkimuksessa selvitettiin nenän ilmateiden koon merkitystä uniapneaan ja sitä, voisiko KKTT-kuvia käyttää jatkossa uniapnealle altistavien rakenteellisten syiden osoittamisessa. Leuan ja nielun anatomian merkityksestä on runsaasti tutkimusta, mutta nenän roolia on tutkittu vähemmän.

Rekisteritutkimuksessa oli mukana 58 uniapneapotilasta, joilla ei ollut merkittäviä sivuontelotulehduslöydöksiä. Tutkitut potilaat olivat olleet mukana unitutkimuksessa (suppea yöpolygrafia), jonka avulla määritettiin apnea-hypopneaindeksi (AHI). Lisäksi kultakin potilaalta oli mitattu KKTT-kuvista nenän ilmatilan poikkileikkauspinta-alat koronaalisuunnassa fokusoiden nenän etuosaan, jossa nenän kapein kohta sijaitsee.

Tutkimuksessa ei havaittu johdonmukaista korrelaatiota AHI:n ja nenäontelon ilmateiden koon välillä. Korkeimmat ja matalimmat AHI-arvot saaneiden potilaiden ilmateissä ei ollut merkitsevää eroa. Yllättäen vaikeampaa uniapneaa sairastavilla potilailla nenän etuosan ilmatila oli suurempi. Tämä tulos viittaa siihen, että nenän ilmatilan koolla ei vaikuta olevan suurta merkitystä uniapnean patofysiologiassa.

Tutkijat muistuttavat, että otos oli rajallinen ja lisätutkimusta nenän roolista obstruktiivisen uniapnean synnyssä kaivataan. Nenäontelon alueen radiologinen mittaus ei myöskään pysty huomioimaan koko kompleksista ilmankulkua nenän alueella. Tutkijat toteavatkin, että nenän tukkoisuutta kannattaa hoitaa, vaikka ahdas nenä ei altistakaan obstruktiiviselle uniapnealle. Tukkoisuuden hoitaminen voi helpottaa subjektiivisia oireita ja parantaa CPAP-laitehoidon toteutumista. Myös Uniapnean Käypä hoito -suosituksen mukaan avaava nenäkirurgia voi helpottaa uniapnean oireita ja elämänlaatua, vaikka se ei vaikuta objektiivisiin löydöksiin.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 13/2023

Lähde: Makkonen J, Tertti O, Rautiainen M, Markkanen S, Valtonen O, Ormiskangas J, Kivekäs I, Peltomäki T. Association between nasal airway minimal cross-sectional areas and obstructive sleep apnoea. Eur J Orthod 2023 Aug 8: cjad041. doi: 10.1093/ejo/cjad041. Julkaistu verkossa 8.8.2023.