Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kotimaiset tiedeuutiset / TMD-oireet ovat yleisiä nivelreumapotilailla

TMD-oireet ovat yleisiä nivelreumapotilailla

Sekä nivelreuma että TMD-oireet ovat yleisempiä naisilla ja lisääntyvät iän lisääntyessä. (Kuva: iStock)

Noin kahdelta kolmasosalta nivelreumapotilaista löytyi vähintään yksi TMD-oireisiin viittaava kliininen tai radiologinen löydös. TMD-oireet ja leukanivelkuvissa näkyvät muutokset ovat yleisempiä tulehduksellisia nivelsairauksia sairastavilla kuin suomalaisella aikuisväestöllä yleensä, osoittaa suomalaistutkimus.

Tutkimuksessa selvitettiin tulehduksellisten nivelsairauksien ja purentaelimistön toimintahäiriöiden (TMD) kliinisten oireiden ja leukanivelen radiologisten löydösten välistä yhteyttä. Aineisto koottiin Terveys 2000 -väestötutkimuksesta, johon osallistui 6 331 suomalaista aikuista. Tutkittavilta tarkastettiin kliiniset TMD-oireiden merkit, analysoitiin leukanivelen panoraamakuvat, arvioitiin tuki- ja liikuntaelinten (muskeloskeletaalinen) kunto ­sekä tutkittiin verinäytteistä reumatekijä (RF) ja sitrulliinivasta-aineet ­
(aCCP).

Kaikkiaan 64 %:lla seronegatiivisista ja 60 %:lla seropositiivisista reumapotilaista oli vähintään yksi TMD-oire. Kun TMD-oireiden lisäksi huomioitiin tavallisuudesta poikkeavat radiologiset löydökset leukanivelkuvissa, vastaavat prosenttiosuudet olivat 68,8 ja ­66,7. Osuuksissa oli selkeä ero verrattuna potilaisiin, joilla ei ollut tulehduksellista nivelsairautta. Näistä potilaista alle 40 %:lla oli vähintään yksi TMD-oire.

Kun sekoittavat tekijät huomioitiin, nivelreuma assosioitui merkitsevästi leukanivelen rahinaan ja nivelen poikkeaviin radiologisiin löydöksiin. Seronegatiivinen nivelreuma assosioitui myös leuan rajoittuneeseen avautumiseen. Yleisin löydös reumapotilailla oli poikkeavuudet panoraamakuvissa, joita havaittiin yli 30 %:lla tutkituista. Systeemiseen autoimmuunisairauteen liittyvät sitrulliinivasta-aineet ja reumatekijä eivät puolestaan assosioituneet kliinisiin tai radiologisiin TMD-löydöksiin.

Tutkimus osoitti myös, että tulehduksellisia nivelsairauksia sairastavilla oli useita erilaisia TMD-oireita, mutta monet oireet voivat liittyä sukupuoleen, ikään ja hampaistoon. Sekä nivelreuma että TMD-oireet ovat yleisempiä naisilla ja lisääntyvät iän lisääntyessä. Tutkijat muistuttavatkin, että taustatekijät tulee huomioida hyvin tutkittaessa tulehduksellisten nivelsairauksien ja TMD:n yhteyttä.

TMD-oireiden riski on suuri nivelreumapotilailla, minkä vuoksi hammaslääkärien olisi tärkeä tutkia TMD-oireita ja arvioida niiden vaikutuksia esimerkiksi purentaan.

– Anamneesi on tärkeä. Vaikka reuma on harvinainen, se kannattaa pitää mielessä, jos potilaalla on TMD-oireita. Jos epäilee reumaa, eikä sitä ole vielä diagnosoitu, kannattaa potilas lähettää jatkotutkimuksiin, muistuttaa professori Sisko Huumonen.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 13/2023

Lähde: Oksanen S, Sipilä K, Heliövaara M, Suominen AL, Huumonen S. Associations of inflammatory polyarthritis with clinical and radiological findings of temporomandibular disorders. Acta Odontol Scand 2023: 1–7. doi: 10.1080/00016357.2023.2267118. Julkaistu verkossa 9.10.2023.