Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Aktiivisen MMP-8:n merkitys parodontiitin diagnostiikan työkaluna tarkentuu

Aktiivisen MMP-8:n merkitys parodontiitin diagnostiikan työkaluna tarkentuu

Aktiivisen MMP-8:n merkitys parodontiitin diagnostiikan työkaluna tarkentuu

29.10.2021 klo 09:00

Kolmen hiljattain julkaistun suomalaisten ja kansainvälisten tutkijoiden yhteistyönä toteutetun tutkimuksen tulokset tarkentavat aktiivisen matriksin metalloproteiini 8:n (aMMP-8) merkitystä Tonettin luokittelun mukaisessa parodontiitin diagnostiikassa. Tulokset viittaavat myös aMMP-8:n mahdolliseen hyödyllisyyteen esidiabeteksen seulonnassa hammaslääkärin vastaanotolla.

Chilessä toteutetussa tutkimuksessa (1) oli mukana 18 parodontiittia sairastavaa ja 13 tervettä tutkittavaa. Heiltä analysoitiin MMP-8-pitoisuudet terveistä tai parodontiitin lievästi tai vakavasti vahingoittamista kiinnityskudoksista. Aktiivisen MMP-8:n perusteella kyettiin tarkasti erottelemaan terveet kiinnityskudokset parodontiitista. Kokonais-MMP-8-pitoisuus puolestaan erotteli lievät ja vaikeat parodontiitit.

Kreikassa toteutetussa tutkimuksessa (n = 150) (2) löytyi yhteys korkean aMMP-8-pitoisuuden sekä parodontiittiin liitetyn bakteerin (Treponema denticola) esiintymisen sekä esidiabeteksestä kertovan kohonneen glykoituneen hemoglobiinin (HbA1c ≥ 5,7 %) väliltä. T. denticolan tuottaman proteaa­sin (dentisiliini) havaittiin edistävän latentin MMP-8:n muuntumista aktiiviseen muotoon. Kokonais-MMP-8-pitoisuuden ja muiden muuttujien väliltä ei löytynyt yhteyttä.

Turkkilais-suomalais-ruotsalainen tutkijaryhmä puolestaan osoitti (3), että T. denticolan tuottama dentisiliini kykenee tunkeutumaan tulehtuneeseen ienkudokseen ja aktivoimaan latentin MMP-8:n. Tutkimus toteutettiin Turkissa, ja mukana oli 10 keskivaikeaa tai vaikeaa peri-implantiittia sairastavaa, 14 keskivaikeaa tai vaikeaa parodontiittia sairastavaa sekä 14 verrokkia.

MMP-8 on kollageenia pilkkova entsyymi, jolla on havaittu olevan merkittävä rooli hampaiden kiinnityskudosten tuhoutumisessa parodontiitin yhteydessä. Sen pitoisuutta suun nesteissä voidaan käyttää parodontiitin biomarkkerina. Tutkimusten tulokset tukevat nimenomaan MMP-8:n aktiivisen muodon pitoisuuden käyttämistä parodontiitin diagnostiikassa kokonais-MMP-8:n tai latentin MMP-8:n sijaan.

Tiina Hoppe, Hammaslääkärilehti 12/2021

Lähteet:
1. Hernández M, Baeza M, Räisänen IT, Contreras J, Tervahartiala T, Chaparro A, Sorsa T, Hernández-Ríos P. Active MMP-8 quantitative test as an adjunctive tool for early diagnosis of periodontitis. Diagnostics 2021; 11: 1503.
2. Gupta S, Sahni V, Räisänen I, Grigoriadis A, Sakellari D, Gieselmann D-R, Sorsa T. Linking local and disseminated oral microbial proteolysis to aMMP-8 POC diagnostics. Oral Diseases (hyväksytty käsikirjoitus).
3. Petain S, Kasnak G, Firatli E, Tervahartiala T, Gürsoy UK, Sorsa T. Periodontitis and peri-implantitis tissue levels of Treponema denticola-CTLP and its MMP-8 activating ability. Acta Histochemica 2021; 123: 151767.

Artikkelin tila:
Julkinen
Tiina Hoppe
Pääkategoria:
Alakategoria: