Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Älä poraa tappiin asti

Älä poraa tappiin asti

Älä poraa tappiin asti

Dentiinin puoliväliin tai pidemmälle ulottuvaa syvää kariesta hoidettaessa pulpaperforaation riski on suuri. Syvän karieksen hoidossa suositellaankin nykyään riittävän dentiinikerroksen säästämistä ja vaiheittaista karieskudoksen poistoa.

Syvän karieksen hoito vaatii hammaslääkäriltä hyvää suunnittelua ja mahdollisimman hyvää arviota hampaan tilasta (pulpa ja vitalitetti) ja pitkäaikaisennusteesta.

Kudosta säästävä hoitolinja on kivunnut entistä selkeämmin ensisijaiseksi vaihtoehdoksi.

– Älä mene kovalle dentiinille, tiivistää HLT, EHL Päivi Siukosaari.

Kahdella käynnillä suoritettavassa vaiheittaisessa ekskavoinnissa hyödynnetään pulpan kykyä tehdä tertiaaridentiiniä. Useat tutkimukset osoittavat dentiinin korjaantuvan hyvin.

– Hyvin ohutkin jäljelle jäävä dentiinikerros induktoi reaktiivisen dentiinin muodostumista, muistuttaa Siukosaari.

Ensimmäisen hoitokerran jälkeen paikan on oltava tiivis ja laadukas, jotta karieksen eteneminen pysähtyy, mikrobien määrä vähenee ja dentiini kovettuu paikan alla.
Koska tutkimuksissa on havaittu dentiinin elpyvän hyvin, on esille noussut hoitolinja, jossa karies poistetaan osittain, mutta paikkaa ei avata enää uudestaan. Osittainen karieskudoksen poisto voisi toimia tietyissä tilanteissa, mutta tutkimusnäyttöä on vielä vähän.

– Selektiivisellä karieskudoksen poistolla on kuitenkin parempi ennuste kuin pulpan välittömällä kattamisella syvän kariesvaurion yhteydessä, toteaa Siukosaari.

Vain osittainen sairastuneen kudoksen poisto asettaa kovat vaatimukset etenkin paikan tiiviydelle ja kestävyydelle, jotta bakteerit eivät pääse aktivoitumaan uudelleen. Hoitolinjaan liittyy vielä paljon kysymyksiä, mutta Siukosaari suosittelee seuraamaan aiheeseen liittyvää tutkimusta.

Vuonna 2016 tehdyn laajan meta-analyysin mukaan vain 50 % hammaslääkäreistä noudattaa näyttöön perustuvia karieksen hoitosuosituksia. Hoidettaessa syvää kareista hoitolinjan valintaan tulisikin kiinnittää erityistä huomiota mm. juurihoitojen välttämiseksi ja hampaiden ennusteiden parantamiseksi.

Annnika Nissinne, Hammslääkärilehti 9/2017

Lähde: Päivi Siukosaaren luento Syvä karies 8.6.2017, TKHLY:n kesäluentopäivät.

Lue lisää: Schwendicke F, Frencken JE, Bjørndal L, Maltz M, Manton DJ, Ricketts D, ym. Managing Carious Lesions: Consensus Recommendations on Carious Tissue Removal. Adv Dent Res. 2016; 28(2): 58–67.