Väitöskatsaukset

Apollonia / Väitöskatsaukset / Väitös: Krooninen munuaissairaus ja suunterveys

Väitös: Krooninen munuaissairaus ja suunterveys

Väitös: Krooninen munuaissairaus ja suunterveys

25.8.2017 klo 15:15
Leipäteksti:

Suun infektioiden, kuten parodontiitin, on todettu matala-asteisen tulehduksen kautta olevan yhteydessä moniin yleissairauksiin. Tällaisia sairauksia ovat mm. diabetes, ateroskleroosi, sydän- ja verisuonitaudit sekä krooninen munuaissairaus. Yleissairauksien ja suuinfektioiden välillä ei kuitenkaan ole voitu osoittaa olevan syy-seuraussuhdetta.

Munuaisten tehtävänä on poistaa elimistöstä kuona-aineita sekä säädellä neste-, suola- ja happo-emästasapainoa. Häiriö munuaisten rakenteessa tai toiminnassa voi johtaa krooniseen munuaistautiin (KMT). Tärkeimmät munuaisten vajaatoiminnan syyt ovat diabetekseen liittyvä munuaissairaus (diabeettinen nefropatia), munuaiskerästulehdus (glomerulonefriitti), munuaisten monirakkulatauti (polykystinen munuaissairaus) ja nefroskleroosi.

Munuaissairauden edettyä loppuvaiheeseen tarvitaan munuaisten korvaushoitoa eli dialyysihoitoa tai munuaisensiirtoa. Predialyysivaiheessa – eli ennen dialyysia tai munuaisensiirtoa ja siihen liittyvän immunosuppressiivisen lääkityksen aloittamista – on tärkeää hoitaa infektiot, myös suuinfektiot. KMT-potilaiden kuolleisuus on korkeampi kuin väestöllä keskimäärin; näiden potilaiden yleisin kuolinsyy ovat sydän- ja verisuonitaudit.

Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin 144 KMT-potilaan suunterveyttä, erityisesti parodontiumin tilaa, ensin predialyysivaiheessa ja sitten munuaisensiirron jälkeen. Lisäksi selvitimme, kuinka syljen matriksimetalloproteinaasi-8:n (MMP-8) pitoisuus kuvaa parodontiitin aikaansaamaa tulehduskuormaa ja kuinka suun tulehduskuorma liittyy potilaiden kuolleisuuteen.

Tutkimuksessa havaittiin, että predialyysivaiheessa diabeettista nefropatiaa sairastavilla potilailla oli huonompi suunterveys verrattuna jotakin muuta munuaissairautta sairastaviin – erityisesti parodontiitin suhteen. Lisäksi syljen korkeampi MMP-8-pitoisuus oli yhteydessä huonompaan suunterveyteen ja erityisesti parodontiittiin.

Potilaita seurattiin 157 kuukautta. Kymmenen vuoden seurannan jälkeen heistä oli elossa 50 % – diabeteettista nefropatiaa sairastavista 28 % ja muuta munuaissairautta sairastavista 62 %. Yleisimmät kuolinsyyt olivat odotetusti sydän- ja verisuonitaudit, infektiot sekä maligniteetit. Tässä tutkimuksessa havaitsimme, että korkea ikä, diabeettinen nefropatia ja vähähampaisuus olivat itsenäisiä kuoleman riskitekijöitä. Potilaiden suunterveys oli kaiken kaikkiaan parempi seurantavaiheessa kuin predialyysivaiheessa, jolloin suun infektiofokussaneeraus tehtiin.

Väitöskirjatutkimuksen tulokset tukevat Helsingin yliopistollisen sairaalan käytäntöä, jossa suun perustutkimus, suusairauksien diagnosointi ja huolellinen fokussaneeraus tehdään heti predialyysivaiheessa. Tulosten perusteella syljen MMP-8-pitoisuuden määrittäminen voi tukea kliinistä diagnostiikkaa. Vähähampaisuuden yhteys kuolemaan saattaa selittyä pitkään jatkuneella, matala-asteisella systeemisellä tulehduskuormalla.

Diabeettista nefropatiaa sairastavien potilaiden suunterveyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä heidän parodontaaliterveytensä oli erityisen heikko niin predialyysi- kuin seurantavaiheessakin.

Väitöskirjatyö tehtiin Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa yhteistyössä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan kanssa.

Väitöskirja tarkastettiin 1.6.2017 Helsingin yliopistossa.

Artikkelin tila:
Julkinen
Pääkategoria:
Alakategoria:
Kainalojutun teksti:

Karita Nylund
HLT, EHL

VASTAVÄITTÄJÄ
Søren Jepsen, professori
University of Bonn, Saksa

KUSTOS
Timo Sorsa, professori
Helsingin yliopisto / Karolinska Institutet, Ruotsi

ESITARKASTAJAT
Patrik Finne, dosentti
Vatsakeskus, HYKS

Anders Gustafsson, professori
Karolinska Institutet, Ruotsi

OHJAAJAT
Hellevi Ruokonen, HLT, EHL, MSc
HUS / Helsingin yliopisto
Jukka Meurman, professori
HUS / Helsingin yliopisto

Verkkojulkaisun osoite:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3258-1

Kainalojutun otsikko:
Oral health in patients with chronic kidney disease – emphasis on periodontitis