Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Alaleuka haastaa puuduttajan

Alaleuka haastaa puuduttajan

Jopa kolmanneksessa alaleuan puudutuksista tulee ongelmia vastaan. Puudutteen saaminen oikeaan kohtaan vaatii anatomian hyvää tuntemusta. Tärkeintä puudutuksen yhteydessä on varmistaa luukontakti, korostaa HLT Jarno Savolainen.

Hammaslääketieteelliset puudutukset ovat pääasiassa kolmoishermon johto- tai terminaalisia inflitraatiopuudutuksia. Yläleuan kortikaalinen luu on yleensä ohutta ja puudute penetroituu hyvin luun läpi. Alaleuassa vastaava luu on yläleukaa vahvempaa, jolloin alaleukaan soveltuu yleensä paremmin johtopuudutus. Poikkeuksena on maitohampaisto, jossa riittää yleensä bukkaalinen infiltraatiopuudutus. Alaleuan johtopuudutuksen haasteina ovat anatomian hahmottaminen sekä pitkä matka kohteeseen. Johtopuudutuksessa puudute tulisi ideaalitilanteessa saada 1 mm päähän kohdehermosta.

Jopa kolmanneksessa alaleuan johtopuudutuksista tulee vastaan ongelmia. Yksi merkittävä ongelmatekijä on alaleuan anatomian variaatiot, joka korostuu hampaattomassa suussa. Tarkka rtg:n analysointi auttaa löytämään oikean pistokohdan. Puudutteen tulisi kulkeutua pterygomandibulaaritilassa ramuksen mediaalipuolelle lähelle hermon kärkeä. Vaikka hermo on vahvasti suojattu, hermovaurion riski on suuri.

Alaleuan johtopuudutuksen yleisimmät ongelmat ovatkin puudutteen injektointi liian alas tai eteen, mahdollinen ylimääräinen hermotus yleensä alempana, alaykkösten puutumattomuus sekä puudutteen  injektointi liian alas taakse tai mediaalisesti, jolloin luukontaktia ei saada.

Joissakin tapauksissa alaleuan puudutuksessa voidaan turvautua erikoistekniikoihin. Vazirani-Akinosin suljetun suun -tekniikka tai Gow-Gates tekniikat auttavat, mikäli suu ei avaudu riittävästi. Alaleuka voidaan puuduttaa myös ekstraoraalisti johtopuudutuksella, mikä edellyttää anatomian hyvää tuntemusta.

Kaiken kaikkiaan Savolainen kehottaa kartoittamaan hyvin potilaan terveydentilan, toimimaan rauhallisesti, käyttämään oikeita tekniikoita ja annostelua sekä kertaamaan alueen anatomian.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 14/2013

Lähde: HLT, erikoistuva hammaslääkäri Jarno Savolaisen luento "Miten puudutan, ja mitä pitää tehdä, kun puudutus ei toimi?" Hammaslääkäripäivillä 8.11.2013.