Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Lukinkalvonalainen verenvuoto voi johtua huonoista hampaista

Lukinkalvonalainen verenvuoto voi johtua huonoista hampaista

Lukinkalvonalaiseen verenvuotoon sairastuu vuodessa noin tuhat suomalaista. Heistä noin puolet kuolee, ja noin joka kymmenes menehtyy jo ennen hoitoon pääsyä. Hoitoon päässeistä potilaista 20·35 prosenttia toipuu entiselleen. Suomessa ja Japanissa aivovaltimopullistuman repeämisen aiheuttamia aivoverenvuotoja on kaksi kertaa enemmän kuin muualla maailmassa.

Suomalaistutkijat ovat onnistuneet ensimmäisinä maailmassa eristämään puhjenneen aivovaltimopullistuman leikkaushoidon yhteydessä otetuista aneurysmakudosnäytteistä suuperäisten bakteerien genomia ja osoittamaan niiden aiheuttaman inflammaation. Jo aiemmin tiedettiin, että aivovaltimopullistuma repeää inflammaation seurauksena, mutta sen aiheuttajasta ei ole ollut tietoa.

Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkimuksessa otettiin näytteet 36 puhjenneesta aivovaltimopullistumasta vuosina 2010–2012 . Näistä 29 näytettä otettiin kallonavausleikkauksen yhteydessä potilailta ja 7 näytettä ruumiinavauksen yhteydessä. Suuperäisten bakteerien jäänteitä löytyi 58 prosentista aivovaltimopullistuman seinämänäytteistä. Kudosnäytteistä löydettiin yhdentoista yleisen ja kliinisesti merkittävän suuperäisen patogeenin genomia. Lisäksi osoitettiin immunohistokemiallisesti bakteeriperäinen tulehdusreaktio.
– Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa on osoitettu suuperäisten bakteereiden olemassaolo sekä bakteeriperäinen tulehdusreaktio verenkiertoelimistön alueella, suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri Mikko Pyysalo kertoo.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 14/2013

Lähde: EHL Mikko Pyysalon luento Aivovaltimoaneurysmat ja suun patogeenit Hammaslääkäripäivillä 7.11.2013.