Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Alhainen syljeneritys yleistä Parkinson-potilailla

Alhainen syljeneritys yleistä Parkinson-potilailla

Alhainen syljeneritys yleistä Parkinson-potilailla

13.3.2017 klo 12:30

Parkinsonin tauti ja sen lääkitys voivat heikentää potilaan syljeneritystä jo varhaisessa vaiheessa, mikä horjuttaa suun kuntoa. Parkinsonin tauti puhkeaa usein 50–70 vuoden iässä, joten tähän tulisi kiinnittää huomiota ikääntyvillä potilailla.

Parkinson-potilaat valittavat harvoin kuivan suun ongelmasta, jolloin myös hoitohenkilökunta kiinnittää siihen vähän huomiota: lääkäriltä voi jäädä lääkitys tarkastamatta ja hammaslääkäriltä huomioimatta ehkäisevän hoidon tarve. Sairauden vaikeutuessa suunterveys kärsii usein myös potilaan heikentyneestä motorisesta kyvystä hoitaa suuhygieniaa.

Saksalaistutkijat lähtivät selvittämään, liittyykö kuivan suun tunne syljenerityksen vähenemiseen ja miten vähentynyt syljeneritys vaikuttaa suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun. Tutkimuksessa 30:ltä Parkinson-potilaalta ja 30:ltä terveeltä kotrollilta kerättiin stimuloitu sylkinäyte. Lisäksi kaikki vastasivat mm. elämänlaatua mittaavaan kyselyyn.

Tutkimuksen mukaan 87 %:lla Parkinson-potilaista oli alentunut syljeneritys, mutta vain puolet heistä koki suun kuivuutta. Verrokeista puolet kärsivät alentuneesta syljenerityksestä, eikä kellään heistä ollut kuivan suun tunnetta.

Parkinson-potilaat aliarvioivat myös kuivan suun tunnettaan todennäköisemmin kuin terveet kontrollit. Lisäksi suunterveyteen liittyvä elämänlaatu oli alhaisempi Parkinson-potilailla verrattuna terveisiin.

Tutkijat painottavat, että hammaslääkärien tulisi kiinnittää hyvissä ajoin huomiota Parkinson-potilaiden syljeneritykseen ja huolehtia ennaltaehkäisevästä hoidosta.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 4/2017

Lähde: Barbe AG, Heinzler A, Derman SH, Hellmich M, Timmermann L, Noack MJ. Hyposalivation and xerostomia among Parkinson’s disease patients and its impact on quality of life. Oral Dis 2017. Julkaistu verkossa 14.12.2016.