Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / aMMP-8-testi voi sopia diabeteksen ja esidiabeteksen seulontaan

aMMP-8-testi voi sopia diabeteksen ja esidiabeteksen seulontaan

aMMP-8-testi voi sopia diabeteksen ja esidiabeteksen seulontaan

15.11.2019 klo 09:00

Tulehduksellisten iensairauksien diagnosointiin Suomessa kehitetty aMMP-8-suuhuuhdetesti saattaa soveltua työkaluksi myös diabeteksen ja esidiabeteksen seulontaan, todetaan tuoreessa Diagnostics-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Kakkostyypin diabetes lisääntyy aikuisväestössä jatkuvasti. Lisäksi on arvioitu, että jopa miljoonalla suomalaisella on esidiabetes eli diabeteksen puhkeamista ennakoivat kohonneet sokeriarvot, jotka eivät kuitenkaan vielä ylitä varsinaisen diabeteksen raja-arvoja.

Tiedetään, että diabeteksella on yhteys tulehduksellisiin iensairauksiin. Iensairaudet mm. lisäävät aikuisiän diabetesta sairastavan potilaan riskiä huonoon sokeritasapainoon ja diabetekseen liittyviin komplikaatioihin. Diabeteksen ja esidiabeteksen taas on todettu lisäävän aktiivisen matriksimetalloproteinaasi (aMMP) -8:n pitoisuutta iensairaudesta kärsivän potilaan ienkudoksessa ja suunesteissä.

Tuoreessa tutkimuksessa Helsingin yliopiston, Karoliinisen instituutin ja Thessalonikin yliopiston tutkijat selvittivätkin, voisiko iensairauksien diagnosointiin käytettyä aMMP-8-pikatestiä hyödyntää hammaslääkärin vastaanotolla myös diabeteksen ja esidiabeteksen seulonnassa.

Tutkimuksessa 69 potilaalle tehtiin verestä sokerihemoglobiinikoe (HbA1c) sekä suunesteistä aMMP-8-testi. Kohonneen sokerihemoglobiinin raja-arvona pidettiin tässä tutkimuksessa > 5,7 %. Tutkijat totesivat, että aMMP-8-testin ja HbA1c-kokeen tuloksilla on tilastollisesti merkitsevä yhteys (p < 0,05), kun taas esimerkiksi BOP-prosentti ei korreloinut tilastollisesti sokerihemoglobiiniarvon kanssa. Tutkituista 27,5 %:lla havaittiin olevan aiemmin diagnosoimaton korkea verensokeri.

Tutkijat ehdottavatkin, että tulevaisuudessa hammaslääkärit voisivat mahdollisesti seuloa sokerihemoglobiinikokeen ja aMMP-8-testin avulla esidiabetesta ja diabetesta potilailta, jotka kyselylomakkeen perusteella täyttävät tietyt kriteerit.
aMMP-8-testi tunnetaan mm. tuotenimellä Periosafe®. Tutkimusryhmän jäsenistä professori Timo Sorsalla on useita testiin liittyviä patentteja.

Lähteet:
Lehtinen Päivi: Hammaslääkärit seulomaan diabetesta ja esidiabetesta Suomessa kehitetyn pikatestin avulla? Helsingin yliopiston tiedote 25.10.2019.

Grigoriadis A, Sorsa T, Räisänen I, Pärnänen P, Tervahartiala T, Sakellari D. Prediabetes/Diabetes Can Be Screened at the Dental Office by a Low-Cost and Fast Chair-Side/Point-of-Care aMMP-8 Immunotest. Diagnostics (Basel). 2019; 9(4). pii: E151.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Laura Kimari
Pääkategoria: