Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Pure hammasta omassa sängyssä – ja mittaa tulos itse

Pure hammasta omassa sängyssä – ja mittaa tulos itse

Pure hammasta omassa sängyssä – ja mittaa tulos itse

15.11.2019 klo 08:00

Tulevaisuudessa unenaikaista narskuttelua voi olla mahdollista mitata luotettavasti ja tarkasti kotioloissa helppokäyttöisellä elektrodilaitteistolla, esitetään tuoreessa väitöstutkimuksessa.

Itä-Suomen yliopistossa 25.10. sovelletun fysiikan alalta väitelleen FM Tomi Miettisen väitöstutkimuksessa kehitettiin ohuille, taipuisille muovikalvoille tulostetuista hydrogeelipäällysteisistä elektrodeista koostuva mittausväline, jonka avulla voidaan selvittää unibruksismin vakavuutta potilaan kotona niin, että potilas ottaa laitteen käyttöön itsenäisesti.

Toistaiseksi unibruksismin vakavuusasteen mittaaminen luotettavasti on edellyttänyt sairaalassa tehtävää unipolygrafiaa. Unipolygrafia on kuitenkin kallis menetelmä, joten sitä on käytetty vain vakavampien unihäiriöiden diagnosointiin ja tutkimukseen.

Väitöstutkimuksessa verrattiin elektrodisetillä saavutettavaa diagnostista tarkkuutta ja unibruksismitapahtumien havaitsemistarkkuutta tavalliseen unipolygrafiaan sekä muihin yksinkertaisempiin biosähköisiin menetelmiin. Elektrodisetti havaittiin luotettavaksi ja helppokäyttöiseksi. Yhdeksän kymmenestä väitöskirjatyön aikana tehdystä kotimittauksesta arvioitiin hyvälaatuiseksi, ja 90 % mitatusta ajasta elektrodien sähköiset impedanssit olivat hyväksyttävällä tasolla. Vain yksi väitöskirjatyön aikana tehdystä 101 kotimittauksesta epäonnistui elektrodisetin virheellisestä käytöstä johtuen siten, että mittaus olisi vaatinut uusimisen.

Elektrodisetin diagnostinen tarkkuus vastasi lähestulkoon tavallisen unipolygrafian tarkkuutta. Yksinkertaisemmilla, pelkkään puremalihasten aktiivisuuteen perustuvilla menetelmillä tarkkuus taas ei ollut tieteellisen tutkimuksen kannalta hyväksyttävällä tasolla.

Unibruksismia eli unenaikaista hampaiden narskuttelua, kiristelyä ja yhteenpuremista esiintyy arviolta 8–15 prosentilla väestöstä. Unibruksismin seurauksia ovat mm. hammasvauriot, leuan, suun ja kasvojen alueen kiputilat sekä TMD.

Lähteet:
Uusi helppokäyttöinen työkalu unibruksismin tutkimiseen. Itä-Suomen yliopiston väitöstiedote 25.10.2019.

Miettinen T. Suitability of a Self-applicable Electrode Set for Polysomnographic Assessment of Sleep Bruxism in the Home Environment. Väitöskirja. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto; 2019.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Laura Kimari
Pääkategoria: 
Alakategoria: