Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Dementiapotilaiden suuterveydestä huolehtiminen on meidän asiamme

Dementiapotilaiden suuterveydestä huolehtiminen on meidän asiamme

75-vuotiaista ja sitä vanhemmista dementiaa sairastaa 22.8 %. Eläessämme yhä vanhemmiksi, myös dementiaan sairastuvien määrä tulee kasvamaan. Tiedollisten toimintojen heikkeneminen altistaa dementiaan sairastuneet myös suuterveyden ongelmille.

 Aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on huomattu, että liikuntakyvyn heikkeneminen, dementia tai hampaattomuus ovat suurimpia syitä siihen, etteivät vanhukset käy hammaslääkärin tutkimuksissa. Hoitamattomat suun sairaudet kuitenkin altistavat myös muille sairauksille.

Tutkimuksessa etsittiin yhteyksiä eri dementoivien sairauksien ja suun terveyden ongelmien välillä 75-vuotiailla ja sitä vanhemmilla henkilöillä. Tutkimuksessa hyödynnettiin Itä-Suomen yliopistossa tehtyä Hyvän Hoidon Strategia –tutkimusta (HHS), jossa selvitettiin moniammatillisen geriatrisen arvioinnin ja hoidon optimoinnin vaikutuksia ikääntyneiden terveyteen, toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

HHS -tutkimuksen interventioryhmään kuuluneista 500 henkilöstä 354:lle tehtiin suun kliininen tutkimus. Heistä 49 sairasti Alzheimerin tautia, 16 vaskulaarista dementiaa ja muita dementoivia sairauksia 11 henkilöä. Alzheimerin tautiin sairastuneista huono suuhygienia oli 78 %:lla ja huono proteesihygienia 75 %:lla. Muita dementoivia sairauksia sairastavilla nämä luvut olivat 60 % ja yli. Dementiaa sairastamattomilla huono suuhygienia oli 37 %:lla ja huono proteesihygienia 42 %:lla. Dementiaa sairastavilla oli myös enemmän reikiintyneitä hampaita ja syventyneitä ientaskuja.

Tutkimustulokset osoittivat, että dementia lisää huonon suu- ja proteesihygienian sekä suun sairauksien todennäköisyyttä. Eri dementoivien sairauksien välillä ei tuloksissa ollut huomattavia eroja.

Tulosten valossa voidaan todelta, että dementiaa sairastavat tarvitsevat päivittäistä apua suu- ja proteesihygienian toteuttamisessa. Heidän läheisiään, huoltajiaan ja hoitajiaan kodeissa ja sairaaloissa tulisi informoida ja opastaa oikeanlaisen avun antamisessa. Hammaslääkäreiden tulisi tarjota heille pitkän aikavälin hoitosuunnitelmaan perustuvaa hammashoitoa sekä sairaaloiden pitkäaikaisosastoilla, hoitokodeissa että kotikäyntien yhteydessä.

Eija Riitakorpi, Apollonia

Lähde: Syrjälä A-M H, Ylöstalo P, Ruoppi P, Komulainen K, Hartikainen S, Sulkava R, Knuuttila M. Dementia and oral health among subjects aged 75 years or older. Gerodontology 2012; 29:36–42.