Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Lapseen sattuu

Lapseen sattuu

Kuopiossa tutkittiin lasten TMD-oireiden yleisyyttä ja yhteyttä kehon muilla alueilla esiintyviin kipuihin.

Lapsen kipu, erityisesti kroonisena tai laaja-alaisena, on taakka sekä lapselle itselleen että koko perheelle. Tutkimuskyselyyn osallistuneista 424 lapsesta 226 (53 %) oli kokenut kipua viimeisen kolmen kuukauden aikana. 119:lla (53 %) heistä kipu oli toistuvaa. Yleisintä oli kipu alaraajoissa (35 %) sekä päänsärky (32 %).

Kliininen tutkimus leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputilojen sekä toimintahäiriöiden (TMD) toteamiseksi tehtiin 483 lapselle. Heistä 171:lla (35 %) oli vähintään yksi TMD-löydös, joista yleisimpiä olivat deviaatio suun avauksessa, leukanivelen äänet sekä puremalihasten palpaatioarkuus

TMD:n riski todettiin suurimmaksi niillä, joilla oli selkäkipua, niska- ja hartiakipua tai päänsärkyä.

Selkäkipua valittaneilla lapsilla riski vähintään yhden kliinisen TMD-oireen löytymiseen oli 3,0 kertaa korkeampi muihin verrattuna. Niska- ja hartiakipuja tunteneilla lapsilla tämä riski oli 2,7 kertaa korkeampi ja päänsärystä kärsineillä 1,6 kertaa korkeampi.  Mikäli lapsella todettiin arkuutta palpoitaessa trapezius-lihasta, oli hänellä 12,2 kertaa muita suurempi TMD:n riski.

TMD:n ensioireet ovat todettavissa jo hyvin varhaisella iällä, joten oireiden esiintymistä tulisi arvioida rutiininomaisesti lasten hammastarkastusten yhteydessä. Näin tunnistettaisiin ne lapset joiden kipuoireita tulee seurata.

Lasten kivun yleisyyttä osoittaa aiemmin tehty suomalaistutkimus, jonka mukaan 32 %:lla 10–12-vuotiaista esiintyi kipuja viikoittain. Lapsista 7,5 % täytti myös laaja-alaisen kivun kriteerit (Mikkelsson M, Salminen JJ, Kautiainen H.Non-spesific muscoloskeletal pain in preadolescents. Prevalence and 1-year persistence. Pain 1997; 73: 29–35).

Nyt tehdyssä tutkimuksessa oli mukana väestöpohjainen otos 6–8 -vuotiaita lapsia. Täydelliset tiedot oli saatavilla 483 lapsen kliinisistä TMD-oireista. Tulosten vertailukelpoisuuden takaamiseksi kliinisen tutkimuksen suoritti yksi hammaslääkäri. Tiedot viimeisten kolmen kuukauden aikana koetusta kivusta kerättiin kyselytutkimuksella vanhemmilta. Tutkimus liittyy PANIC-tutkimukseen, jossa on mukana kaikkiaan 512 vuosina 2007–09 koulunkäynnin aloittanutta kuopiolaislasta

Eija Riitakorpi, Apollonia

Lähde: Vierola A, Suominen AL, Ikävalko T, Lintu N, Lindi V, Lakka H-M, Kellokoski J, Närhi M, Lakka TA. Clinical Signs of Temporomandibular Disorders and Various Pain Conditions Among Children 6 to 8 Years of Age: the PANIC Study. J Orofac Pain 2012;26(1):17–25.